12. – 13. februára 2020 sme boli v Londýne a zisťovali sme, čo je nové vo svete digitálneho vzdelávania.

Learning Technologies v Londýne patrí medzi najväčšie udalosti vo svete digitálneho vzdelávania. Má dve časti – konferenciu a výstavu. My sme sa zúčastnili výstavy, kde sa tento rok stretlo viac ako 200 vystavovateľov.

Londýn sme navštívili traja (ja, Ferko Stanček a Juraj Gabrhel) a keď vás zaujímajú obrázky, tak ich nájdete na našich sociálnych sieťach – hlavne na Facebooku a na Instagrame.

Hneď po vstupe na výstavisko ExCeL London sa mi zdalo, že je tam príliš veľa stánkov. Časom sa však ukázalo niekoľko opakujúcich sa motívov.

Našla som tam tradičné LMS (Learning Management System), aj novšie LXP (Learning eXperience Platform). Videla som klasické autorské nástroje na tvorbu e-learningu a aj novšie mikrolearningové platformy. Objavila som zopár poskytovateľov hotového obsahu, aj tvorcov kurzov na mieru. A potom som zachytila zopár technologických „vychytávok“ ako VR (Virtuálna Realita), chatboty a AI (Artificial Intelligence, teda umelá inteligencia). 

Samozrejme som si neprešla úplne všetky stánky, ale toto boli motívy, ktoré sa opakovali. A to vôbec nie je zlé. 

Podľa mňa je to skôr dôkaz toho, že ľudia z viacerých strán prišli na rovnaké veci, a teda asi majú reálny základ (odpovedajú na existujúce potreby).

Tento článok je dlhý a nie všetko zaujíma všetkých, preto na začiatok vkladám takýto interaktívny obsah:

  1. LMS, LXP a iné platformy
  2. Autorské nástroje
  3. Hotový obsah a tvorba obsahu
  4. VR, AR, AI, chatboty a iné hračky z „budúcnosti“
  5. Meranie dopadov vzdelávania
  6. Zdieľanie skúseností a know-how
  7. Záver

LMS, LXP a iné platformy

Čo sa týka platforiem, tak všetci (ktorých som videla) si uvedomovali, že ich platforma je súčasťou širšieho vzdelávacieho prostredia (learning environment).

LMS

Tradičné LMS (Learning Management System) je vhodné najmä na formalizované a štruktúrované tréningy, či certifikácie. Samozrejme, vie doručiť aj nepovinné vzdelávanie. Ale ak potrebujete štruktúru, vzdelávacie cesty, či certifikáty, tak LMS to určite zvládne najlepšie. Postupom času sa väčšina LMS rozšírila aj o riešenia pre podporu talent manažmentu a hodnotenia výkonu.

Za LMS boli na výstave aj naši partneri: PeopleFluent (ich produkt NetDimensions LMS na našej stránke) a Totara (Totara Learn a Totara Social na našej stránke).

LXP

Na druhej strane LXP (Learning eXperience Platform) je výborným riešením neformálneho vzdelávania – ako podpora každodennej práce. LXP nasleduje súčasný trend zábavných platforiem, akými sú Netflix alebo YouTube, ktoré sa snažia ponúknuť používateľovi to, čo by ho mohlo zaujímať, alebo čo by mohol potrebovať. Toto pomáha zabezpečovať umelá inteligencia.

Zároveň v rámci LXP bolo možné pozorovať posun od vzdelávacieho obsahu vytvoreného „autoritami“ k obsahu, ktorý tvoria sami používatelia/zamestnanci (user-generated content). Tento trend je logický, keďže viete dostať aktuálny a kvalitný obsah od ľudí, ktorí sa problematikou zaoberajú vo vašej firme. Navyše vytvorenie takéhoto obsahu v LXP je dostupné a jednoduché.

Za LXP sme tiež v Londýne stretli nášho partnera Netex Learning (Netex learningCloud na našej stránke).

LMS + LXP

Viacerí poskytovatelia platforiem mali v ponuke LMS aj LXP, ktoré vedia fungovať v symbióze.

Iní sa vydali cestou jedného riešenia. A teda firmy ponúkajúce LMS rozširujú svoje prostredie o rôzne časti LXP. Naopak, spoločnosti, ktoré dodávajú LXP, začali obohacovať svoje systémy o niektoré funkcionality LMS.

Všetko to smeruje k integrovaným riešeniam na podporu digitálneho vzdelávania, ktoré už nemôžeme označiť iba ako LMS alebo LXP. Aj preto napríklad Fosway vo svojom hodnotení pristupuje k firmám v tomto sektore prvýkrát v roku 2020 integrovane. 

Mikrolearningové platformy

Špeciálnou kategóriou sú mikrolearningové platformy, ktoré stoja na pomedzí medzi platformou a autorským nástrojom (v podstate aj LXP je čiastočne autorský nástroj). Ich filozofiou je dávkovanie malých kúskov vzdelávania počas dlhšieho obdobia. To znamená, že denne človek strávi vzdelávaním možno 5 minút, ale z dlhodobého hľadiska si zapamätá viac. Podobne ako pri ostatných platformách, aj tu je možná integrácia s ostatnými systémami.

Mikrolearningových platforiem bolo v Londýne niekoľko, napr. Area9 Lyceum, Axonify (ale tí sa so mnou nechceli veľmi rozprávať), StoryShare Learn, mLearn (skôr komunikačná platforma) a iní. Náš partner OttoLearn (OttoLearn na našej stránke) nebol prítomný, keďže sú z Kanady a asi sa im to zdalo ďaleko 🙂

Zhrnutie platforiem

Výborne to zhrnul Ferko:

„Veľmi dobre sa dá teda čítať odkaz, ktorý v nás Learning Technologies v oblasti platforiem zanechal. Vzdelávanie sa deje neustále a v rôznorodých prostrediach, rozličným spôsobom a azda ani jeden človek sa neučí rovnakým spôsobom ako ten druhý. Preto je cieľom podporovať digitálnymi technológiami vzdelávanie tam, kde sa deje, a spôsobom človeku čo najbližším.“

Autorské nástroje

V rámci „klasického“ e-learningu – teda viac aj menej interaktívnych e-learingových kurzov, boli v Londýne „starí známi“ ako Articulate, ktorého partnermi sme na našom trhu (Articulate na našej stránke), Adobe (so svojím autorským nástrojom na vzdelávanie Adobe Captivate), iSpring, či Trivantis

Medzi autorské nástroje by sa dali zaradiť aj nástroje na tvorbu animovaných videí (napr. Vyond alebo Powtoon). Ich výhodou je, že si viete vytvoriť animované video vo veľmi krátkom čase s použitím predpripravených šablón, knižníc objektov, avatarov a efektov. Nevýhodou je, že si môžete vybrať len z limitovaného množstva štýlov. Ale to mnohokrát nie je prekážka. 

Hotový obsah a tvorba obsahu

Existujú oblasti, v ktorých sa ľudia vzdelávajú stále rovnako. Preto existuje viacero knižníc hotového obsahu. Samozrejme je ťažké naraziť na niekoho, kto má tento obsah aj v našom rodnom jazyku. Ale dá sa to. Gopas ponúka kurzy MS Office a tým, že je to česká firma, je to výhoda aj pre nás. Preto máme kurzy MS Office od Gopas-u aj v našom portfóliu. A boli jedni z mála vystavovateľov z nášho regiónu, ktorých sme na Learning Technologies stretli. Zároveň bol v Londýne aj náš partner pre hotové kurzy Cegos (Cegos na našej stránke), ktorý má niektoré moduly aj v slovenčine, ale ani zďaleka to nie sú stovky modulov, z ktorých si môžu vyberať ľudia v anglickom, nemeckom, francúzskom či inom svetovom jazyku. 

Trend, ktorý som videla, bolo použitie automatických prekladov – ako rýchla a lacná možnosť lokalizácie. Tieto preklady využívajú technológiu Google a – povedzme si to na rovinu – nie sú zatiaľ dokonalé. Neštudovalo by sa vám pohodlne, ale podstatu by ste pochopili. Je to však cesta, ktorá nám môže v blízkej budúcnosti otvoriť dvere do sveta plného hotových kurzov.

Zatiaľ sa treba spoľahnúť na prekladateľské firmy, akou je napríklad RWS Moravia. Spomínam ich hlavne preto, lebo tiež boli v Londýne a sú to naši českí susedia 😉

Čo sa týka poskytovateľov kurzov na mieru – čo je aj jedna z našich hlavných činností – nevidela som nikoho, kto by sa venoval výlučne tvorbe obsahu na zakázku – väčšinou to boli firmy ako sme my a ponúkali komplexnejšie služby (napr. Omniplex, Kineo). Aj napriek tomu bolo vidieť, že kurzy na mieru majú svoje významné miesto vo svete digitálneho vzdelávania. Vždy sa nájde niekto, kto má špecifické požiadavky na tému, dizajn, či technológiu.

VR, AR, AI, chatboty a iné hračky z „budúcnosti“

Zámerne som napísala budúcnosť s úvodzovkami, lebo faktom je, že nič z toho, čo sme videli, nie je budúcnosť. Nie je to také dokonalé, ako by sme si predstavovali po zhliadnutí/prečítaní sci-fi, ale je to už tu.

Virtuálna realita (VR)

Virtuálna realita v rámci vzdelávania má svoje špecifiká. Málokedy sa oplatí investovať do komplexného budovania 3D svetov a zážitkov. Sú aj také situácie, no niekedy si vieme pomôcť aj zjednodušenou VR. A tou sú 3D panorámy alebo 3D videá. 

Ukážka 3D prostredí: statická 3D panoráma aj 3D video

Pomáha nám to, ak je naša úloha (to, čo sa máme naučiť) spojená s prostredím – toto nám vie VR priblížiť. Vieme sa v danom prostredí ocitnúť doslova. 

Výhodou je, že aj hardvér sa stáva cenovo dostupnejší a zároveň pohodlnejší. Kedysi ste museli mať na sebe ťažký headset s káblami a okolo seba dostatok miesta vymedzeného senzormi. Dnes už kúpite okuliare, ktoré majú senzory zabudované v sebe a ich „inštalácia“ na hlavu je jednoduchá ako nasadenie šiltovky. Toto bol model, ktorí mali takmer všetci zúčastnení:

Oculus Quest

Oculus Quest [zdroj obrázka: web Oculus]

Lacnejšia verzia, ktorá sa dá v rámci vzdelávania využiť, sú „papierové“ 3D okuliare, do ktorých sa dá vložiť smartfón:

Google Cardboard

Google Cardboard – „papierové“ 3D okuliare pre smartfón [zdroj obrázka: Google Cardboard]

Na Learning Technologies sa dala nájsť široká škála virtuálnej reality (komplexné 3D prostredie: Immerse, či 3D video tréningy: Video Interact).

Zmiešaná realita (AR)

Viac ľudí sa vyjadrilo, že AR (Augmented Reality) má vo vzdelávaní možno väčší zmysel, ako VR. Ale paradoxne som na žiadnu praktickú ukážku AR na Learning Technologies nenarazila. Je možné, že počítačové videnie (resp. rozpoznávanie obrazu počítačmi) nie je až také jednoduché. To, že už existujú aspoň čiastočne autonómne autá a Google vie identifikovať objekty na obrázkoch znamená, že aj tento smer sa rozvíja. Zdá sa však, že zatiaľ nie je až taký rozvinutý v rámci vzdelávania. 

Povedala by som dokonca, že aj s pokročilou technológiou mi AR príde skôr ako nástroj viac vhodný na podporu práce než na vzdelávanie samotné

Dá sa využiť napríklad pre servisných technikov, ktorí sa pozerajú na spleť potrubí alebo káblov. Vďaka AR majú navyše zobrazenú vrstvu, ktorá im hovorí, ktoré potrubie je ktoré. 

Ak by sme sa mali v takejto situácii niečo naučiť – ako „on-the-job learning“ – tak by si to vyžadovalo, aby AR malo za sebou aj AI (umelú inteligenciu), ktoré vie vyhodnotiť situáciu a naviesť na správne riešenie. A kým nemáme takéto pokročilé AI, tak je situácia nepredvídateľná, a tým pádom nevhodná na učenie sa.

Chatboty

Chatbot, ktorého som videla v Londýne, bol zatiaľ slabým odvarom toho, ako by som si ho predstavovala. Osobne by som dala prednosť virtuálnemu asistentovi, akým bol J.A.R.V.I.S. v Iron manovi 🙂 Ale viem, že tam ešte nie sme. 

Chatbot je v podstate program, ktorý sa s vami dokáže rozprávať ako človek. Rozprávanie má obyčajne zvládnuté, ale je to len náhrada vyhľadávacieho políčka. Teda namiesto toho, aby ste do vyhľadávacieho políčka napísali napr. „predajné zručnosti“, môžete to napísať do políčka chatbotovi. To nie je žiadna zmena. 

A namiesto toho, aby ste dostali zoznam výsledkov, dostanete úvodnú vetu od chatbota (napr.: „Tieto tréningy som pre vás našiel:“) a niektoré z výsledkov, ktoré on považuje za najvhodnejšie. 

Takže chatbot samotný nahrádza interakciu s vyhľadávacím políčkom. Na to, aby mal chatbot zmysel, musí mať za sebou umelú inteligenciu. Tá zabezpečí jeho pridanú hodnotu. Táto umelá inteligencia by mala vedieť prehľadať dostupné zdroje, mala by vyhodnotiť, kto ste a čo asi potrebujete, a podľa toho vám poradiť. Ako keby ste sa rozprávali s človekom. 

Chatboty rozhodne týmto smerom idú, ale ich možnosti sú stále dosť obmedzené. Budem ich však sledovať ďalej, lebo si myslím, že majú zmysel (viď. môj starší článok: Sú mileniáli výsledkom masovej mutácie ľudskej spločnosti?).

Umelá inteligencia (AI)

Umelá inteligencia sa spomínala vo viacerých oblastiach a pre mňa osobne je to smer, ktorým sa bude ďalej vzdelávanie (a aj mnoho iných vecí vo svete) uberať. AI je použité v takmer každej mikrolearningovej platforme, ktorú sme videli – tam slúži na to, aby optimálne nastavilo vzdelávanie. Pôsobí ako učiteľ, ktorý vie, kde máte medzery a čo už dávno viete. Je dôležité aj pre hodnotu chatbotov. Zároveň je našou jedinou možnosťou, aby sme sa vyznali v „nekonečnom” množstve dostupných zdrojov. V rámci platforiem slúži na optimálne rozvíjanie talentov, na spájanie správnych ľudí (mentorov a žiakov), na vyhodnocovanie dopadu vzdelávania a kvality vzdelávacích materiálov. 

V podstate čokoľvek, čo by spravil človek v malom, vie (alebo bude vedieť) AI spraviť vo veľkom.

Meranie dopadov vzdelávania

V posledných rokoch sa hovorí o tom, ako by malo byť oddelenie vzdelávania a rozvoja (L&D) partnerom pre biznis (aj na našej konferencii e-learnmedia CAFÉ odznela minulý rok táto téma (Mike Byrne: Are your L&D efforts driving business performance?). Všetci cítia, že vzdelávanie by nemalo existovať len pre vzdelávanie, a preto sa v Londýne nachádzali aj riešenia na meranie dopadu vzdelávania (napr. ForMetris). Mnohé platformy majú v sebe zakomponovanú analytiku a niektoré sa dajú prepojiť na biznis systémy. Akurát nie sme tieto funkcie zvyknutí používať. 

Jednoduchšou alternatívou je aspoň zbieranie spätnej väzby po vzdelávaní. Ale aj tu musíme prekonať strach a lenivosť. A to nie je ľahké. Avšak podľa Coursecheck, ktorí sa tým zaoberajú, sa tým vzdelávanie môže len vylepšiť. Je zvláštne, že to, na čo sme zvyknutí pri prezenčných školeniach, sa v digitálnom svete bojíme spraviť. 

Analytika a meranie sú súčasťou mnohých platforiem – zvlášť mikrolearningové platformy musia mať dôkladnú analytiku, na ktorú je napojená umelá inteligencia. No sú aj riešenia, ktoré vedia analytiku doplniť do platforiem, akými sú LMS. V rámci nášho portfólia je takým riešením Zoola analytics (Zoola analytics na našej stránke). Tí síce v Londýne neboli, ale pre úplnosť ich sem pridávam.

Zdieľanie skúseností a know-how

Musím povedať, že veľmi oceňujem prístup niektorých vystavovateľov, ktorí sa ochotne podelili o svoje know-how. 

Našlo sa zopár takých, ktorí nás brali ako konkurenciu a veľa mi toho nepovedali. Ale viac bolo takých, ktorí sa radi podelili o svoje skúsenosti.

A týmto im všetkým veľmi pekne ďakujem. 

Záver

Mnohé z vecí, ktoré som na Learning Technologies videla, neboli nové – veď preto sa v článku nachádzajú aj odkazy na našich partnerov, z ktorých tam mnohí boli. Aj napriek tomu som mala pocit, že každý sa snažil prísť s niečím novým – aspoň s malým vylepšením. To znamená, že sa naše odvetvie hýbe dopredu 🙂 

Na druhej strane som videla veci, s ktorými až také skúsenosti nemáme, a myslím, že by sme tento rok mohli dať niektorým šancu – ako jednoduchšie VR alebo chatboty.

Dúfam, že aj vy ste si v tomto článku našli čosi, čo vás zaujalo, alebo inšpirovalo skúsiť niečo nové.


Ak sa vám článok páčil a chceli by ste sa aj v budúcnosti dozvedieť niečo o digitálnom vzdelávaní, prihláste sa na odber noviniek tohto blogu 😉