LMS Totara Learn - manažment vzdelávania zamestnancov | e-learnmedia.sk

LMS Totara Learn

Totara Learn je systém pre manažment vzdelávania (LMS), ktorý prináša do firemného vzdelávania výhody open source softvéru. Už nikdy nebudete mať problém so správou prezenčných školení, online kurzov a mnohých ďalších spôsobov vzdelávania. Nájdete v nej univerzálnu a najmä veľmi flexibilnú platformu, ktorá sa prispôsobí vašej organizácii. 

 

Doplnená o Totara Engage a Totara Perform tvorí unikátnu zážitkovú platformu pre správu formálneho aj neformálneho vzdelávania, cieľov, kompetencií a hodnotení. Na našom trhu jedinečné prepojenie medzi vzdelávaním a manažmentom ľudských zdrojov.

Produkty » LMS Totara Learn

LMS, ktorý vám pomôže napredovať

Open Source LMS prispôsobiteľný na mieru

 

  • Využite všetku silu funkčne bohatej platformy Totara Learn a v prípade potreby ju doplňte vlastnými funkciami. Vytvorte LMS ideálny pre vašu organizáciu. Budete mať úplnú kontrolu nad vzhľadom aj funkčnosťou. Za zlomok nákladov v porovnaní s bežným riešením s ťažkopádnymi úpravami.

 

Efektívne a účinné vzdelávanie

 

  • Spravujte školenia, online kurzy, kombinované vzdelávacie aktivity, testujte, certifikujte zamestnancov. Neobmedzujte sa a sprístupnite vzdelávanie kdekoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. 

 

Compliance bez starostí

 

  • Zabezpečte plný súlad svojej organizácie s automatizovaným pripomínaním opakovaných kurzov a ďalších požiadaviek na opakujúce sa vzdelávacie aktivity.

 

Jednoduchá správa prezenčných školení

 

  • Automatizujte proces rezervácie vašich prezenčných kurzov, seminárov a podujatí. Zbavte sa časovo náročnej administrácie vďaka jednoduchému samoobslužnému rezervačnému systému.

 

Štruktúrovaný ako vaša organizácia

 

  • Priraďte vzdelávacie úlohy a kurzy príslušným skupinám používateľov, vytvorte tímové nástenky pre líniových manažérov a nastavte prístup k citlivým informáciám v súlade s hierarchiou vašej organizácie. Vzdelávajte zároveň zamestnancov, partnerov aj klientov na jednom mieste bez toho, aby sa navzájom mohli ovplyvniť.

 

Cesty a plány na mieru

 

  • Vytvárajte prispôsobené učebné cesty a plány, aby každý z vašich zamestnancov rozvíjal zručnosti, vedomosti a skúsenosti potrebné pre jeho odborný rast.

 

Rýchly a efektívny reporting

 

  • Reportujte výsledky okamžite a v podobe, v akej ich najlepšie využijete. Excelovské exporty alebo rozličné grafy vám poskytnú kompletný prehľad o všetkom, čo by ste mohli potrebovať.

 

Mobilnejší ako čokoľvek iné

 

  • Doprajte svojim používateľom komfort pohybu a dovoľte im vzdelávať sa počas cesty vlakom, autobusom alebo kľudne na miestach bez mobilného pripojenia. Dostávate do rúk moderný LMS s plnou podporou notebookov, tabletov aj mobilných telefónov a offline vzdelávania.

 

Ľahká integrácia

 

  • Totara Learn je prispôsobená pre integráciu s ľubovoľným HR systémom, ako napríklad SAP alebo Egje. Totara Learn je tiež integrovaná s modulmi Totara EngageTotara Perform, vďaka čomu vytvárajú komplexnú zážitkovú platformu pre riadenie a rozvoj vašej spoločnosti, ktorá spája riadenie výkonu a rozvoja so správou vzdelávania zamestnancov a celých tímov.

 

Viac informácií nájdete aj na stránkach totaralearn.com.

Ako ušetriť s Totara Learn?

(Pre viac informácií, kliknite na obrázok a stiahnite si PDF dokument)

 

na web thumbnail 181121 1

Mohlo by vás zaujímať

Späť na produkty
Hore

Pravidlá používania cookies

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú tzv. cookies. Cookies môžu byť prepojené na osobné údaje, preto by sme vás chceli informovať, ako ich spracovávame. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Čo sú to cookies?

Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365 sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.