LMS, LXP, TXP a nástroje potrebné pre váš e-learning | e-learnmedia.sk

Produkty

Hľadáte ten správny nástroj pre podporu, riadenie alebo doplnenie každodenného vzdelávania? Potrebujete online kurzy alebo nástroj pre ich tvorbu? Naše portfólio vám pomôže jednoducho začleniť moderné technológie do vašich vzdelávacích programov. Viac ako 20 ročné skúsenosti nám umožnili vybrať to najlepšie, čo ponúka svetový trh.

 

Aj vďaka tomu máme pre vás vhodné nástroje práve s tými funkciami, ktoré potrebujete a interaktívne online kurzy, ktoré vás pohltia ako dobrá kniha.

Produkty
LMS Totara Learn
LMS Totara Learn

Totara Learn je systém pre manažment vzdelávania (LMS), ktorý prináša do firemného vzdelávania výhody open source softvéru. Už nikdy nebudete mať problém so správou prezenčných školení, online kurzov a mnohých ďalších spôsobov vzdelávania.

LXP Totara Engage
LXP Totara Engage

Objavte výhody technológie, vďaka ktorej je formálne a neformálne vzdelávanie pre váš tím zážitkom. Spojte sa, spolupracujte a zdieľajte navzájom svoje vedomosti vďaka vašej novej LXP (Learning Experience Platforme).

Totara Perform
Totara Perform

Podporte rozvoj zamestnancov a umožnite im stať sa tými najlepšími, akými môžu byť s flexibilnou platformou pre správu výkonu, ktorá pracuje pre nich aj pre vás.

Scormium - Cloudová LMS platforma
Scormium - Cloudová LMS platforma

Chcete efektívne školiť svojich zamestnancov, zákazníkov alebo firemných partnerov? Či už ide o tvorbu a distribúciu vzdelávacieho obsahu, organizovanie online alebo offline výučby, vďaka Scormiu budete mať všetky nástroje na jednej platforme. S bezkonkurenčným reportingom navyše získate úplnú kontrolu nad celým procesom.

PeopleFluent LMS
PeopleFluent LMS

PeopleFluent LMS je niekoľkonásobne ocenený systém pre manažment vzdelávania zamestnancov, testovanie, certifikovanie, compliance a talent manažment spoločnosti.

Articulate 360
Articulate 360

Articulate 360 zjednodušuje celý procesu vývoja a distribúcie e-learningových kurzov. V cene ročného poplatku má autor k dispozícii všetky nástroje pre vývoj responzívneho obsahu, knižnicu šablón a obrázkov, prostredie pre spoluprácu a rozvoj svojich e-learningových zručností.

Vyond
Vyond

S Vyondom môžete jednoducho vytvárať profesionálne animované videá, ktoré zaujmú a vzdelajú vašich zamestnancov a zákazníkov - a dosiahnuť tak neuveriteľné obchodné výsledky. A to bez špeciálnych technických zručností alebo drahého softvéru.

Katalóg hotových kurzov
Katalóg hotových kurzov

V našej ponuke online kurzov nájdete viac ako 4000 titulov od popredných spoločností z celého sveta.

Hore

Pravidlá používania cookies

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú tzv. cookies. Cookies môžu byť prepojené na osobné údaje, preto by sme vás chceli informovať, ako ich spracovávame. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Čo sú to cookies?

Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365 sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.