Na našej konferencii o digitálnom vzdelávaní sme si vypočuli skúsenosti ľudí (a firiem), ktorí si digitálnou transformáciou už prešli.

Konferencia e-learnmedia CAFÉ 2020 sa konala 1. októbra 2020. Odvtedy už ubehol nejaký čas, no diskutované témy nestihli stratiť na aktuálnosti. Ku každej z nich som sa snažila vytiahnuť aspoň pár myšlienok alebo praktických tipov, takže snáď vám tento článok niečo prinesie, ak ste sa aj na konferencii nezúčastnili.

Témou konferencie bola Digitálna transformácia, čo paradoxne postretlo aj samotnú konferenciu 🙂 Síce sme mali po prvýkrát v pláne hybridný formát, ale nakoniec okolnosti spôsobili, že konferencia bola vysielaná len online. Verím však, že aj napriek chýbajúcemu vzájomnému networkingu si účastníci odniesli cenné poznatky od našich prezentujúcich.

Konferenciu moderoval tradične už druhý rok náš kolega Matúš Kothaj a všetkých privítal náš CEO Juraj Gabrhel.

Moderátor Matúš Kothaj a CEO e-learnmedia Juraj Gabrhel.
Matúš Kothaj a Juraj Gabrhel. Toto je síce fotka zo záveru, ale v úvode to vyzeralo podobne 😉

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť na našom facebooku.

A ďalej pokračujem nechronologicky. Témy som usporiadala do logických celkov (aspoň podľa mňa ;)). Tu je krátky obsah:

 1. Od skúsených až po začiatočníkov
 2. Technologická súčasnosť
 3. Pohľad do budúcnosti

Od skúsených až po začiatočníkov

Či chcete vedieť, ako vyzerá digitálna transformácia, ktorá prebieha roky, alebo začala krátko pred koronou, prípadne bola rokom 2020 vynútená, nájdete to v tejto sekcii.

Vzdelávanie a digitálna transformácia vo svete banky

O svojich dlhoročných skúsenostiach s digitálnym vzdelávaním nám porozprávali Ľubica Garajová a Erika Borisová z ČSOB

Erika Borisová a ľubica Garajová z ČSOB.
Erika Borisová a Ľubica Garajová z ČSOB.

Digitalizácia v ČSOB prebiehala tento rok v dvoch rovinách. Jednou bola plánovaná digitalizácia procesov banky interne a aj vo vzťahu ku klientom, teda zavádzanie nových systémov a zmena spôsobu obsluhy klientov. Druhou rovinou bola interná podpora digitalizácie v podobe vzdelávania. A hoci vzdelávanie v tejto banke prebieha čiastočne digitálne už niekoľko rokov, aj tak sa pôvodný plán musel kvôli COVID-19 prispôsobiť.

V ČSOB, napríklad, dokázali za týždeň preklopiť 24-dňové prezenčné onboardingové školenie na 19 poldenných webinárov, ktorým predchádzala príprava v podobe e-learningu. Tento bol z väčšej časti hotový vďaka úsiliu predchádzajúcich rokov. 

Prechod do digitálneho sveta má nesporne svoje výhody, akými sú neustále opakované šetrenie času a nákladov. V takomto extrémnom prevedení to však tiež nie je ideál. Pri témach, ktoré je lepšie školiť prezenčne, sa v ČSOB snažili podporiť vzdelávanie pomocou koučingu a mentoringu.

A ako vyzerá momentálny stav digitálneho vzdelávania v ČSOB? Sú to:

 • formálne školenia v podobe webinárov a e-learningu a časom návrat aj k nejakým prezenčným školeniam,
 • koučing a mentoring – aj v rámci poradenstva pre klienta môže napríklad pracovník na pobočke využiť „priateľa na telefóne“ cez videohovor, prípadne online chat,
 • rozsiahle neformálne vzdelávanie – prehľadná webstránka so všetkými informáciami o produktoch, interný chatbot a mnoho iných zdrojov na podporu vzdelávania a práce samotnej,
 • digitálne pomôcky – tablet a aplikácie, ktoré pomáhajú pri každodennej práci (toto sú skôr pracovné pomôcky, ako vzdelávacie)
 • virtuálna realita v rámci inovačného centra, kde si môže zamestnanec vyskúšať interakciu vo virtuálnej pobočke, alebo si natrénovať svoje prezentačné schopnosti.

Je mnoho nástrojov, ktoré nám ponúka dnešná doba. A v ČSOB ich používajú mnoho, aby vzdelávanie prebiehalo moderne a efektívne.

Digitalizácia vzdelávania vo vysoko regulovanom odvetví

Kristína Okkelová nám porozprávala o tom, aké je zavádzať digitálne vzdelávanie v stredne veľkej firme, ktorá navyše podlieha mnohým reguláciám. SanaClis je totiž firma z farmaceutického prostredia. Ako teda zabezpečiť, aby mali zamestnanci potrebné vzdelanie a spĺňali prísne požiadavky?

Kristína Okkelová zo SanaClis.
Kristína Okkelová zo SanaClis.

Digitalizáciu v SanaClis započal nárast samotnej firmy (v čase príspevku to bolo okolo 100 zamestnancov vo viacerých krajinách) v kombinácii s mnohými požiadavkami rôznych audítorov. Vydokladovať vzdelávanie konkrétneho zamestnanca so spätnou platnosťou niekoľkých rokov pomocou papierovej dokumentácie sa stalo neúnosným. Preto si v SanaClis definovali tieto požiadavky na LMS (systém manažmentu vzdelávania): jednoduchý, lacný, bezpečný, zvalidovaný autoritami, ktorým podlieha farmaceutické odvetvie, možnosť tvorby kurzov priamo v systéme a žiadna byrokracia navyše (pozn.: výsledná voľba padla na LMS od Totara, ktoré sme im pomohli implementovať my ;)). Pôvodný plán pre digitalizáciu bol 3 mesiace a nakoniec to trvalo rok. Ale podarilo sa to. 

A čo radí Kristína firme, ktorá uvažuje nad digitalizáciou?

 • Nemusíte byť veľká korporácia, aby sa vám digitálne vzdelávanie oplatilo.
 • Povedzte si, prečo chcete digitálne vzdelávanie – čo vám to má priniesť?
 • Otestujte si systém, predtým než sa pustíte do implementácie, lebo keď už systém beží, ťažšie sa menia veci.
 • Buďte trpezliví – naozaj je to dlhodobý proces.
 • Nemusíte byť digitálny nadšenec – Kristína nemala žiadne skúsenosti so systémami vzdelávania, no zaškolila sa a dnes systém sama administruje.
 • Nájdite si partnera, ktorý vám dokáže poskytnúť podporu.

Ako zvoliť jednoduché a zároveň bezpečné nástroje pri digitalizácii vzdelávania? Prípadová štúdia z procesu odvážnej digitalizácie počas obdobia „korony“ na VŠEMVS v Bratislave

Najčerstvejšie skúsenosti s digitalizáciou priniesli Peter Sakala z Cisco a Ľuboš Cibák z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Tu sme naozaj mohli vidieť, ako sa počas pandémie podarilo dokončiť letný semester a zorganizovať štátnice aj keď bola škola zatvorená.

Ľuboš Cibák z VŠEMVS a Peter Sakala z Cisco.
Ľuboš Cibák z VŠEMVS a Peter Sakala z Cisco.

Hlavným aktérom tejto prezentácie, ktorý poskytol VŠEMVS možnosť podujať sa na online vyučovanie a štátnice bol nástroj Cisco WebEx. Tento mítingový nástroj v sebe okrem online spojenia zahŕňa rôzne prvky interakcie s publikom, vrátane anotácie obrazovky, chatu, otázok, štatistík a pod. A tak nepotrebujete mnoho rôznych nástrojov, ale stačí vám len jeden.

A hoci mnoho vecí sa udialo v rámci digitalizácie tento rok ako novinka, pravdou je, že približne 80% vyučovacieho obsahu mala škola spracovaného už v minulosti. Preto sa mohli sústrediť na technológie a stačili im len dva týždne od zatvorenia svojich brán na to, aby mohli viac ako 80% výučby realizovať online.

Najvýraznejším úspechom však boli online štátnice. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to nie je veľký rozdiel oproti online vyučovaniu, no bolo potrebné zvládnuť mnoho vecí: 

 • študenti aj komisia sa museli nachádzať v kontrolovanom prostredí,
 • medzi študentmi aj členmi komisie nesmel byť žiadny alebo len minimálny kontakt,
 • technika musela fungovať.

VŠEMVS pracovala na príprave štátnic 7 týždňov. Táto príprava zahŕňala:

 • vytvorenie 12 hotspotov, z ktorých sa mohli pripojiť študenti, v rámci celého Slovenska,
 • technické zabezpečenie v podobe náhradných zariadení, náhradného internetu (2x) a technickej podpory,
 • zaškolenie študentov a členov komisií,
 • zaťažkávaciu skúšku, ktorá sa ukázala ako veľmi potrebná.

Nebolo to ľahké, ale podarilo sa – ako to už v týchto príspevkoch na našej konferencii býva 😉 Dokonca 2. termín štátnic bol bezproblémovo prijatý aj pôvodne skeptickými pedagógmi.

Technologická súčasnosť

Čo máme k dispozícii na trhu teraz? Aké technológie využívajú firmy pri digitálnej transformácii komunikácie alebo vzdelávania?

DigitalNow

Quadient je firma, ktorá sa zaoberá digitálnymi CXM (Customer Experience Management) a CCM (Customer Communication Management). O tomto narastajúcom trende nám porozprával Bohumil Farský, ktorý sa pripojil z Prahy.

Moderátor Matúš a Bohumil Farský z Quadient.
Moderátor Matúš a Bohumil Farský z Quadient.

Za posledných cca 10 rokov sa komunikácia so zákazníkmi presúva z papiera do online-u. Je to pochopiteľné, keď si spomenieme, koľko vecí vybavujeme dnes online a koľko času to (väčšinou) šetrí. Digitalizáciou komunikácie sa snažia veľké firmy (najmä banky a iné finančné inštitúcie) byť bližšie k ľuďom a stať sa ich prvou voľbou.

Podľa Bohumila Farského sú technológie výbornou vecou, ale než sa ich rozhodneme použiť, je potrebné si premyslieť, čo chceme dosiahnuť a nastaviť správne procesy. A potom už máme technológie, ktoré nám pomôžu našu víziu zrealizovať. Navyše dokážeme z takéhoto digitálneho riešenia jednoducho získať dáta o správaní zákazníkov a procesy postupne ďalej vylepšovať. 

A aký vplyv mala na digitalizáciu korona? Mnohé firmy si uvedomili, že ak chcú so zákazníkmi komunikovať, bude sa to dať len digitálne, a preto aj v Quadiente zaznamenali zvýšený dopyt po takýchto riešeniach. A pravdepodobne sa tomuto trendu budú musieť prispôsobiť aj ďalšie firmy…

Integrálny ekosystém ako cesta k pozitívnej užívateľskej skúsenosti v rámci digitalizácie vzdelávania a riadenia výkonu

Náš kolega František Stanček sa s nami podelil o to, ako môže vyzerať komplexný systém vzdelávania a riadenia výkonu, konkrétne systém Totara Talent Experience Platform.

Matúš a František Stanček z e-learnmedia.
Matúš a František Stanček z e-learnmedia (teraz v zastúpení Totara).

To, na čo sme boli vo firemnom vzdelávaní zvyknutí, je štandardné LMS, možno nejaká podpora vzdelávania v podobe intranetu a občas sa vyskytol aj systém na riadenie výkonu (hodnotiace dotazníky, plánovanie vzdelávania a rozvoja…). No dnes to už úplne nestačí. Na to, aby mohli zamestnanci dosiahnuť svoj plný potenciál, tak je potrebné využiť všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. A ideálne by bolo, keby boli navzájom prepojené.

Totara Talent Experience Platform je v podstate spojením troch nástrojov:

 • Totara Learn – LMS (Learning Management System) na manažment formálnych tréningov, pretože aj tie sú stále potrebné.
 • Totara Engage – LXP (Learning Experience Platform), ktorá podporuje neformálne vzdelávanie a vďaka umelej inteligencii ho dokáže personalizovať.
 • Totara Perform – nástroj na riadenie výkonu, v ktorom je všetko od dotazníkov, cez plánovanie rozvoja zručností, až po názorné grafické reporty. 

Je potrebné mať vždy takýto komplexný systém? Nie. Ale ak pre firmu dáva zmysel mať všetky vyššie spomínané súčasti vzdelávania a riadenia výkonu, tak v Totare, ktorú Ferko predstavil, je všetko na jednom mieste a je to prirodzene prepojené.

Poznámka: Hoci bol tento systém uvedený presne v deň našej konferencie, tak v decembri časť Totara Engage získala zlato v Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards

DIGITAL na ázijský spôsob

Po obede sme si mohli oddýchnuť pri príjemnom rozhovore nášho CEO Juraja Gabrhela s jeho hosťom Branislavom Vargicom z Fintech & Banking Home Credit (aktuálne prvý deň po skončení jeho kontraktu :)), ktorý sa k nám pripojil zo Saigonu vo Vietname. 

Juraj Gabrhel z e-learnmedia a Branislav Vargic z Fintech & Banking Home Credit.
Juraj Gabrhel z e-learnmedia a Branislav Vargic z Fintech & Banking Home Credit.

Technologický rozvoj do Vietnamu prišiel neskôr ako do Európy. Avšak bohate to vykompenzovali tým, že sa rozvíjajú omnoho rýchlejšie ako my. Fázu počítačov tu akoby preskočili a kráľom technológií sa stal mobilný telefón. Ľudia žijú, cestujú a pracujú s mobilom v ruke. A tomu je prispôsobené všetko. Úspešná stratégia vývoja aplikácií je mobile-first. Teda primárne prispôsobená na mobil.

Okrem toho sú vo Vietname ľudia hraví, a preto zohráva veľkú úlohu gamifikácia. Či už v bežnom živote alebo vo vzdelávaní. Interaktivita je podľa Braňa Vargica nevyhnutnou súčasťou moderného sveta, špecificky mladšej generácie, ktorá sa s technológiami narodila. 

S tým súvisí aj ďalší nástroj s veľkým potenciálom – chatboty. Tiež sú interaktívne a vďaka umelej inteligencii aj personalizované. Je jednoduchšie sa opýtať chatbota, ako hľadať informáciu na intranete. 

A čo by Braňo Vargic poradil firmám ohľadom vzdelávania?

 • Mobilný telefón je nástroj, či sa nám to páči alebo nie, využime ho.
 • Zapojme gamifikáciu pre zvýšenie motivácie.
 • Integrujme vzdelávanie so sociálnymi sieťami (napr. LinkedIn, Facebook) alebo komunikačnými platformami (ako WhatsUp a iné).

Pohľad do budúcnosti

Táto sekcia síce hovorí o budúcnosti, ale už stojíme na jej prahu. Preto veci, o ktorých naši hostia rozprávali, už existujú v súčasnosti. Aj keď zatiaľ v malej miere. 

Je vzdelávanie Generácie Z Mission Impossible?

Julián Gerhart sa s nami podelil o svoju cestu k založeniu vzdelávacieho portálu pre mladých ľudí Zmudri.sk.

Julián Gerhart zo Zmudri
Julián Gerhart zo Zmudri

Zmudri je neziskový projekt, na ktorom sa v súčasnosti podieľa 7 ľudí a jeho cieľová skupina sú mladí ľudia z takzvaného segmentu B – ti „neprebudení“. Týmto žiakom a študentom sa snažia priblížiť najmä témy z oblasti kritického myslenia, občianskej angažovanosti, kariérneho rozhľadu a finančnej gramotnosti.

A ako sa to týka firemného vzdelávania? Títo mladí ľudia čoskoro prídu na pracovný trh, preto nám môžu niektoré Juliánove postrehy a skúsenosti pomôcť tvoriť lepšie a efektívnejšie vzdelávanie. Tu sú:

 • byť konkrétny a krátky – „keep it simple“,
 • byť radšej trochu trápny ako nijaký,
 • netreba byť dokonalý, ale treba byť odlíšiteľný,
 • netreba brať všetko príliš vážne.

Tieto postrehy vychádzajú z toho, ako sa mladí ľudia správajú vo svojom živote, na internete a na sociálnych sieťach. Je pre nich dôležitejšia emócia a autenticita, ako forma. A humor dokáže pritiahnuť pozornosť a pomôcť zapamätaniu.

Poznámka: Iniciatíva Zmudri sa zameriava hlavne na prácu so školami a učiteľmi. Takže, ak poznáte učiteľa alebo školu, ktorí ešte o Zmudri.sk nepočuli, odporúčam odporučiť 😉 

Virtuálna a rozšírená realita ako inovatívny nástroj v oblasti priemyselného vzdelávania

Virtuálna alebo rozšírená realita pôsobia ako témy budúcnosti, napriek tomu nám Miroslav Dilský z EdgeCom ukázal ich praktické využitie v súčasnosti.

Miroslav Dilský z EdgeCom.
Miroslav Dilský z EdgeCom.

Spoločnosť EdgeCom sa doteraz zameriavala predovšetkým na automotive priemysel, ktorý je charakteristický rýchlym napredovaním, potrebnými praktickými “ručnými” zručnosťami a prevádzkou, ktorá beží 24 hodín denne. Práve tu vie virtuálna realita pomôcť. Zamestnanci sa môžu trénovať v montáži vozidla, ktoré ešte nie je na linke k dispozícii. A ak už k dispozícii je, netreba zastavovať výrobu, alebo pridať ďalšie zariadenie do tréningového centra. Stačí si jednoducho nasadiť VR headset a môžete trénovať. Čísla hovoria, že takýto typ výučby pomohol urýchliť tréning montáže nového auta o 15-20%

Iné zručnosti, ktoré nám Miroslav ukázal, boli práca s vysokozdvižným vozíkom alebo lakovanie s použitím reálnej lakovacej pištole (ale bez farby). Postupne prešiel do iných sfér, akými sú zdravotníctvo, ergonómia, orientácia na novom pracovisku, či BOZP. 

Ďalším krokom je zmiešaná realita, ktorá sa postupne tiež dostáva do vzdelávania, resp. na podporu práce. Znamená to, že vidíte reálny svet, ale máte k nemu informácie navyše. Či už je to navigácia, alebo pomôcky, ktoré by ste si museli normálne prečítať v manuáli. A s novými headsetmi, ktoré prichádzajú na trh, to bude čím ďalej jednoduchšie…

Facing Today’s Instructional Design Challenges for Online Training

Tom Kuhlmann z Articulate sa e-learningu venuje už mnoho rokov a podelil sa s nami o jeho pohľad na zmenu, ktorou dnes prechádza Instructional Design (nemám na to slovenské slovo, ale v zásade je to tvorba e-learningu najmä z metodickej stránky, no často sa do toho zahŕňa aj samotná tvorba kurzu) a kam smerujeme. 

Matúš a Tom Kuhlmann z Articulate.
Matúš a Tom Kuhlmann z Articulate.

Tom hovoril o postupnosti PowerPoint -> autorské nástroje na tvorbu kurzov -> virtuálna realita -> zmiešaná realita -> umelá inteligencia. Momentálne sa ako tvorcovia kurzov nachádzame niekde na pomedzí autorských nástrojov a virtuálnej reality. No aj ostatné veci sme už kde-tu zakúsili. Zmiešanú realitu v podobe navigácie v Google street view, či umelú inteligenciu v podobe chatbotov, virtuálnych asistentov, či rôznych agregátov správ. 

Podľa Toma bude o chvíľu vytvárať aj samotné kurzy umelá inteligencia. V istom kontexte to dáva zmysel. Ak má niečo presne daný postup, tak umelá inteligencia vie tento postup odpozorovať a navrhnúť tréning, alebo ho nahradiť pomôckou v správnom čase. Ale nemáme sa báť, lebo sú isté elementy, kde sa ešte ako ľudia budeme vedieť uplatniť 😉

Každopádne v našej pozícii na pomedzí prechádzame z uzavretých LMS systémov, kde sa obyčajne nachádza iba formálne vzdelávanie, do prostredia, kde sa učia zamestnanci aj neformálne a často sami vedia, čo budú potrebovať. A preto sa kurzy menia skôr na menšie kúsky vedomostí, ktoré sú personalizované, potrebné a podané v správny čas. Rola Instructional Designerov sa mení na kurátorov a tých, ktorí vedia spojiť študenta s expertom. Ich úlohou je vytvoriť lepší zážitok z učenia… 

Poznámka: Tom Kuhlmann je autorom The Rapid E-learning Blog-u, ktorý vrelo odporúčam každému, kto sa chce tvorbe e-learningu venovať.

Záver

Do takéhoto krátkeho prehľadu sa nezmestí všetko, čo odznelo na celodňovej konferencii. No verím, že aspoň to málo, čo ste si prečítali, vám nejako pomôže. Ak by ste chceli vedieť o niektorej z tém viac, pokojne napíšte do komentára, prípadne nám napíšte mail na blog@e-learnmedia.sk. Radi ktorúkoľvek tému viac rozvedieme.

A takisto, ak máte tip na zaujímavú tému z oblasti digitálneho vzdelávania, podeľte sa oň s nami, a možno odznie na ďalšom ročníku našej konferencie 🙂