e-learnmedia CAFÉ je konferencia o digitálnom vzdelávaní, ktorá sa 3.10.2019 konala už po 9-ty rok. Boli sme tam aj my – hlavne preto, že sme ju organizovali 😉

♫ Don’t worry, be happy… ♫ Je tesne po 9-tej hodine a z mikrofónu sa ozývajú tóny známej pesničky. Náš kolega Matúš Kothaj takto privítal účastníkov konferencie e-learnmedia CAFÉ 2019. Časť tohto hudobného vstupu pohotovo zachytil prvý spíker konferencie Mike Byrne z Netex Learning:

Po tomto uvoľňujúcom začiatku nasledovalo privítanie nášho CEO Juraja Gabrhela, ktoré mali používatelia Facebooku možnosť sledovať aj „live“:

No a potom sme sa naplno pustili do série zaujímavých tém. Podtitulom tohtoročného CAFÉ bolo: „Študujúci v centre vzdelávania“ – inými slovami, ako nastaviť vzdelávanie tak, aby ľudia študovali práve to, čo potrebujú, v čase, keď to potrebujú, a spôsobom, ktorý je pre nich najpohodlnejší. Pretože len tak môžeme dosiahnuť optimálne výsledky pre naše vzdelávacie snahy a takisto pre náš biznis.

Mike Byrne: Are your L&D efforts driving business performance?

V prvej prezentácii, ktorá aj napriek Mike-ovým obavám svojou pútavosťou nasledovala nastavený trend, sme sa dozvedeli, že sa naozaj nemusíme obávať 😉 L&D, teda vzdelávanie a rozvoj, je podľa prognóz zamestnanie, ktoré nikam neodchádza – práve naopak – bude ešte potrebnejšie.

Zároveň však na to, aby sme naplnili potreby nového sveta, kde vďaka automatizácii mnoho zamestnaní zanikne a ešte viac iných vznikne, musíme sa aj my zmeniť. Oddelenie vzdelávania a rozvoja by malo byť partnerom pre biznis. Aby sme ľudí neučili zbytočnosti, ale len to, čo skutočne potrebujú a čo prináša firme hodnotu.

Mike Byrne prezentuje na e-learnmedia CAFÉ.
Mike Byrne a citát Josha Bersina: „Najväčší vplyv na biznis má v organizácii sila jej vzdelávacej kultúry.“

Viliam Hakala: Úspech začína prácou na sebe

Vo VÚB banke začali s digitálnym vzdelávaním už v roku 2008. Odvtedy prešlo niekoľkými iteráciami – od transformácie časti školení do e-learningovej podoby, cez testovanie a identifikáciu problematických oblastí, až po implementáciu legislatívneho vzdelávania OFV (Osobitné finančné vzdelávanie). Najnovším projektom je Akadémia osobného rastu. „Akadémia osobného rastu nie je pre všetkých,“ vraví Vilo Hakala a vysvetľuje ako sa zamerali na ľudí, ktorí sa chcú učiť a posunúť sa ďalej. „Akadémia osobného rastu má za cieľ dostať ľudí z komfortnej zóny.“

Viliam Hakala hovorí o projekte Akadémia osobného rastu.
Viliam Hakala rozpráva o Akadémii osobného rastu – projekte, ktorý dáva príležitosť tým, ktorí sa chcú vzdelávať.

Svoj príhovor ukončí tým, že ich práca sa nekončí a spomenie ďalší z projektov, ktorý ich čaká – premena prezenčných školení na webináre.

Vyzerá to tak, že ak sa chceme zlepšovať, nesmieme v práci poľaviť ani na chvíľu…

Vim Gottschalk: Overcoming cultural resistance in the learning process

Dnes máme v práci štyri generácie a každá má s technológiami iný vzťah.

Vim Gottschalk hovorí o štyroch generáciách na dnešnom pracovisku.
Vim Gottschalk a 4 generácie súčasného pracovného sveta.

Vim Gottschalk zo spoločnosti Speexx vraví, že aj napriek rozdielom, niektoré veci majú tieto generácie spoločné. Všetci preferujú spoluprácu a sociálne vzdelávanie – vieme, že sa od druhých môžeme veľa naučiť. Pre mňa dve dôležité veci boli:

  1. Je dobré vytvárať multigeneračné tímy. Generácia Z sú „digital natives“, teda vyrastali s technológiami. „Let’s use them!“ (prekl. „Použime ich!“) vraví Vim a dodáva, že oni môžu digitálne zručnosti odovzdať staršej generácii.
  2. Nemali by sme zabudnúť na to, čo je naším cieľom, čo chceme dosiahnuť. Vim upozorňuje: „With millenials, we shouldn’t just focus on getting digital.“ (prekl. „Pri mileniáloch by sme sa nemali sústrediť len na to, aby všetko bolo digitálne.“) 

Peter Kara: Budúcnosť – sme pripravení?

Predstavte si, že vaši zamestnanci nie sú v skutočnosti vaši zamestnanci – nemôžete im prikázať, aby používali rovnaké zariadenia (alebo aspoň nové zariadenia), operačný systém a už vôbec nie prehliadač. Dokonca sa nemôžete spoľahnúť ani na uzavretú firemnú sieť. Ich vek sa pohybuje od cca 20 do 65+ rokov. V Allianz – Slovenskej poisťovni si to nemusia predstavovať. Peter Kara nám porozprával, ako sa vysporiadavajú s touto výzvou pri digitalizácii interných nástrojov. Nie je to len o tom, naučiť ľudí ako nástroje používať. Hlavnou snahou je, aby ľudia pochopili, že im to pomáha pri dosahovaní ich pracovných cieľov. Jedným z prvých krokov bolo vytvorenie kurzu Digit@l s prvkami gamifikácie, ktorý mal hravou formou zbaviť ľudí obáv z nových nástrojov.

Peter Kara a ním inšpirovaný avatar.
„To som akože ja,“ s úsmevom vraví Peter Kara, ktorý prepožičal svoju tvár virtuálnemu sprievodcovi v e-learningovom kurze.

V Allianz-i to však ani náhodou nie je koniec cesty. V plánoch do budúcnosti odznelo personalizované vzdelávanie, chatbot aj virtuálna realita.

Daniel Šmíd: Fenomén Smart casual

Je naším zvykom zaradiť po obede oddychovejšiu tému a tento rok sme si pozvali Daniela Šmída – lektora etikety, mentora a autora. Dozvedeli sme sa, že zvolený dress code na naše podujatie – Smart casual – je to najťažšie zadanie, ktoré sme mohli účastníkom vymyslieť. Ako nám prezradil Daniel Šmíd: „Smart casual neexistuje“.

Spektrum toho, čo sa môže považovať za Smart casual je také široké, že si netrúfam to ani zhrnúť. Preto pripájam pár obrázkov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre tento dress code.

Daniel Šmíd a štyri príklady inšpirácie pre Smart casual.
Daniel Šmíd prezentuje zopár inšpirácií pre štýl Smart casual. Bolo ich viac ako tieto štyri príklady.

Ako užitočná logická zásada mi prišlo zapojiť do outfitu „smart“ v štýle, že treba zobrať do úvahy typ udalosti, počasie, dennú dobu atď. „Pokud je bahno, nechoďte v lodičkách. To není smart.“ vysvetľuje Daniel.

Alena Kanabová: Budovanie digitálnych zručností mladej generácie

Alena Kanabová predstavuje jednu z iniciatív spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Accenture – projekt na podporu vzdelávania mladých ľudí v oblasti digitálnych zručností s názvom Digital skills. Je to projekt, ktorý pomáha učiteľom viesť hodiny informatiky. Pretože až 45% škôl nemá kvalifikovaného učiteľa informatiky, a tak ťažko pripravia novú generáciu na budúcnosť, v ktorej digitálne zručnosti budú zohrávať veľkú rolu. 

Alena Kanabová vraví o budúcnosti práce a dôležitosti digitálnych zručností.
Až 65% detí, ktoré začali chodiť do školy v roku 2016 bude mať prácu, ktorá v tom čase neexistovala a digitálne zručnosti sa stávajú dôležitejšími, vraví Alena Kanabová.

Nie je to však len o programovaní – je to o tom, ako naučiť deti analyticky myslieť, riešiť problémy… To sú zručnosti, ktoré sa zídu každému bez ohľadu na výber kariéry.

Ako základ projektu Digital skills slúži stránka code.org, ktorú pripravili vedci zo Silicon Valley spolu s učiteľmi. Na krátkom školení sa slovenský učiteľ dozvie, ako so stránkou pracovať a vďaka pomocným materiálom môže okamžite prinášať hodnotnejšie vzdelávanie svojim žiakom. Školenie je zadarmo, materiály sú v slovenčine a prihlásiť sa môže ktokoľvek. Viac informácií nájdete na stránke: www.ds.blf.sk.

Mathias Dockner: Reinforcing (corporate) culture through e-learning

Samotná technológia je nástroj, ktorý nám má pomôcť, ale dôležitejšie je, aby firma mala tzv. „learning culture“ (prekl. vzdelávaciu kultúru). Prečo? Podobne ako niekoľkí spíkri pred ním, aj Mathias Dockner z Henley & Partners, je presvedčený o tom, že vzdelávanie bude stále dôležitejšie a zároveň musí ísť ruka v ruke s cieľmi organizácie. A ak existuje vzdelávacia kultúra, zamestnanci sa vzdelávajú navzájom, prichádzajú s novými nápadmi a celkovo prispievajú k napredovaniu spoločnosti. Stačí im na to dať príležitosť. „If people feel safe to make mistakes, they are more willing to learn.“ (prekl. „Ak sa ľudia neboja robiť chyby, tak sú ochotnejší sa učiť.“) argumentuje Mathias.

Mathias Dockner hovorí o tom, prečo je dôležité mať v organizácii vzdelávaciu kultúru.
Mathias Dockner hovorí o výhodách vzdelávacej kultúry.

Riešením je podľa neho zmeniť LMS z doručovacej platformy na komunikačnú platformu. Teda zamestnancom nepríde „na stôl“ úloha preštudovať si e-learning, ale každý môže prispieť a každý si môže nájsť to, čo potrebuje. A či to môže fungovať? Mathias tvrdí, že v každej organizácii sa nájdu ľudia, ktorí budú chcieť týmto spôsobom prispieť.

Lucia Voberová: Implementácia Totara Learn – aj zmena môže byť pozitívna

Prípadová štúdia Lucie Voberovej z Poštovej banky priniesla poslucháčom skúsenosti so zmenou LMS (systému pre manažment vzdelávania). Lucia vraví, že zmena môže byť pozitívna. Zároveň však prezrádza tajomstvo ich úspechu. Hovorí o tom, ako sa zamerali na to, aby bol systém intuitívny, ako pripravovali ľudí na zmenu a zapojili ich do procesu. Napríklad usporiadali „veľtrh vzdelávania“, kde si ľudia mohli systém vyskúšať a vďaka spätnej väzbe celý systém vylepšili.

Lucia Voberová odpovedá na otázky publika.
Lucia Voberová odpovedá na ďalšiu sériu otázok. Publikum zaujímali detaily a skúsenosti z praxe.

Matúš Dzurilla: Watson v oblasti ľudských zdrojov a rozvoja zamestnancov

Konferenciu uzavrel príspevok s najväčším nádychom budúcnosti. Matúš Dzurilla z Watson iLab – výskumného laboratória spoločnosti IBM zameraného na umelú inteligenciu nám ukázal tri príklady použitia umelej inteligencie v praxi. Watson (to je názov umelej inteligencie od IBM) sa osvedčil ako pomocník pri prvom kole pohovorov. Potenciálnych uchádzačov sa pýtal na informácie potrebné do vstupného dotazníka. Takto výrazne znížil chybovosť dotazníkov a uľahčil prácu HR-istom, ktorí sa mohli sústrediť na ďalšie kolá. 

V registri nezamestnaných pomáhal hľadať vhodnú pracovnú ponuku alebo dodatočné vzdelávanie. 

Matúš Dzurilla ukazuje, čo všetko vstupuje do Watsonovej analýzy.
Matúš Dzurilla ukazuje rôznorodé faktory vstupujúce do analýzy e-mailu človeka, ktorý si hľadá prácu. Watson tento e-mail vyhodnotí a keď napríklad usúdi, že človek je frustrovaný z dlhodobej nezamestnanosti, môže mu odporučiť kurz na „napravenie morálky“.

No a nakoniec v samotnej IBM ho využívajú na hľadanie interných talentov. „Načo by ste si trénovali zamestnanca, keď hneď vedľa je lepší?“ kladie Matúš rečnícku otázku a dodáva, že tak sú šťastní všetci, lebo robia to, čo chcú. A čo robia s ušetreným časom, ktorý im Watson prináša? „Chodíme často na obedy.“ zažartuje.

Iniciatíva Zmudri.sk

Zmudri.sk je zaujímavý projekt, ktorý sa snaží pripraviť mladých ľudí do života. Je to vzdelávacia platforma, kde nájdu kurzy o tom, ako zvládnuť stres pred testami, ako si vybrať, čo budú robiť po škole, alebo o čom je vlastne EÚ či prezidentské voľby. Skrátka veci, ktoré sa im v živote zídu.

Keďže nám je vzdelávanie blízke, digitálne vzdelávanie ešte bližšie a možno najbližšie zo všetkého je nám budúcnosť našich detí, tak sme boli radi, že sa títo mladí ľudia zúčastnili na našej konferencii. Veríme, že oslovili aj iných ľudí minimálne tak, ako nás.

Stánok Zmudri.sk na konferencii e-learnmedia CAFÉ
Zrovna stánok Zmudri.sk som nestihla odfotiť, ale našťastie sme fotoaparátov mali dosť.

Partnerský stánok HOUR

Spoločnosť HOUR (čítajte ako sa to píše) ponúka riešenia na zefektívnenie administrácie ľudských zdrojov a iné pomôcky/doplnky pre HR systémy a podporu vzdelávania. Vo svojom stánku o tom určite podali lepšie informácie, ako si ja pamätám, lebo toho bolo naozaj veľa – priam od výmyslu sveta. Každopádne, ak by ste chceli vedieť viac, navštívte ich stránku.

Stánok HOUR na konferencii e-learnmedia CAFÉ
Stánok našich partnerov z HOUR spolu s Jurajom – ten je náš 😉 (CEO)

HRcomm, HOUR, Maxman Consultants ďakujeme za darčeky do tomboly, ktoré sa niesli v znamení vzdelávania.

Každopádne za podporu ďakujeme úplne všetkým partnerom a tu je aj ďakovná grafika:

Biznis partneri: Totara, Netex Learning
Partneri: HRcomm, HOUR, Maxman Consultants
Mediálni partneri: PC Revue, education.sk, TouchIT, Startitup, Firemní vzděláváni, People management Forum

Aké by to bolo CAFÉ bez kávy?

CAFÉ je akronym pre Client Advisory Forum Event (plus dĺžeň). A keďže to znie ako káva a nájdu sa u nás vo firme aj milovníci kávy, tak sa snažíme účastníkom vždy priniesť nejaký kávový zážitok. Tento rok si účastníci mohli vyskúšať kávu Coffia. Ja síce kávu nepijem, ale zato som sa dozvedela mnoho zaujímavých informácií ako napríklad, že ochutnávka kávy sa volá cupping a je to celá veda. Alebo, že tá istá káva chutí inak teplá a studená – možno pre niekoho je to samozrejmosť, ale ja som pochopila, že keď niekto preferuje kávu teplú/studenú, tak to nemusí byť nutne iba o teplote. 

A aby sme prihodili ku káve aj trocha digitálneho vzdelávania, mohol každý záujemca o kávu sledovať množstvo vody, teplotu a tlak vstupujúci do jeho šálky v priamom prenose na monitore. Dnes sú už aj kávovary digitálne pozitívne 🙂

Stánok s kávou Coffia.
Dve šarmantné dámy, ktoré podávali kávu aj kávové zaujímavosti. Napravo je vidieť kúsok obrazovky, ktorá ukazovala informácie z kávovaru, ale vo chvíli fotenia som to zabudla, a tak som to nezaradila do obrazu. 

Zhrnutie

Ja vždy rada vidím, že sa ľudia snažia robiť veci lepšie a zvyčajne vnímam nové technológie pozitívne. Aj tvrdá práca ľudí z oblasti L&D (vzdelávania a rozvoja), zamýšľanie sa nad zmyslom vzdelávania, zaujímavé nové technológie a aj pozitívne vízie do budúcnosti tu odzneli. Takže ja som spokojná. Ale samozrejme je to môj subjektívny pohľad 😉 Aj napriek tomu dúfam, že ste si tu našli aspoň nejakú inšpiráciu. Prípadne, ak ste sa konferencie zúčastnili, môžete napísať do komentára vaše dojmy.

Ak sa chcete viac ponoriť do atmosféry konferencie, pozrite si fotogalériu e-learnmedia CAFÉ 2019.


Ak vás zaujíma téma digitálneho vzdelávania a chceli by ste vedieť, keď vyjde ďalší článok z tejto oblasti, prihláste sa na odber noviniek blogu 🙂