Jednoduchá otázka s o to zložitejšou odpoveďou. Čo motivuje jedného, môže demotivovať druhého. Ako teda plošne a cielene motivovať? Kto má oči, nech pozerá, kto má uši, nech počúva…

Z reálneho života

Peter sedí za svojím pracovným stolom a nemo pozerá na obálku pred sebou. Je v kancelárii sám. Priestorom sa šíri tupý zvuk zrýchleného tlkotu jeho srdca. Je v ostrom kontraste s prenikavým tikotom veľkých hodín na stene. Bol to dar. Narodeninový dar od šéfa. Za celú jeho kariéru v tejto firme je to asi prvýkrát, čo tep jeho srdca predbehol tikot hodín. Je silne rozrušený. Vraj sa firme nedarí. Sú v červených číslach. Museli mu znížiť plat. Takmer o polovicu! … „Do šľaka“. Veď on si svoju prácu do bodky splnil. Čo má s tým on? Čo povie doma žene? Tehotnej žene v šiestom mesiaci, ktorá sa stará o ich ďalšie dve ratolesti? Majú byt na hypotéku, auto na lízing. „Do riti“, zahrešil. Rýchlo sa postavil a vyšiel z kancelárie. O sekundu neskôr už klopal na šéfove dvere…

Milan sa pozerá sa z okna svojej kancelárie na panorámu mesta pod sebou. Vždy ho fascinovali všetky tie blikajúce malé svetielka, ktoré skrývali rôzne osudy ľudí. Je decembrový chladný večer. Musel sa tu schovať pred kolegami. Všetci mu blahoželajú, všetci sa s ním chcú fotiť. Majú vianočný večierok, na ktorom ho vyhlásili za zamestnanca roka. Už toho bolo na neho veľa. Je unavený. V spotenej ruke žmolí tučnú obálku. Nezdanená odmena za jeho prácu. Žena bude šťastná. Sníva o Maldivách. Teraz jej to splní a pošle ju biznis triedou. On zatiaľ pôjde na hory. Chce byť len sám so sebou v tichu lesa. Potrebuje sa dozvedieť ako ďalej. Cíti, že je vyhorený. Nemá už čo ponúknuť firme, ani firma jemu. Nervózne si hryzie dolnú peru. Musí to povedať teraz. Po sviatkoch bude neskoro. Hodil obálku na stôl a vyšiel z kancelárie. O chvíľu už stál tvárou v tvár riaditeľovi…

O 10 minút neskôr…

Peter sedí v aute na ceste za bývalým zamestnávateľom.

Milan kráča domov chladnou nocou. Vo vrecku má podpísanú výpoveď.

Prečo? Pretože motivácia!

Vedomá motivácia je hybná sila všetkého, čím sa odlišujeme od našich zvieracích predkov. Či už je za ňou osudová láska, viera, túžba mať moc, peniaze, alebo chceme len dôstojne prežiť. Motivácia jednotlivcov formuje svet a jeho aktuálny chod. Motivácia zamestnancov zas formuje firmu. Jej aktuálnu pozíciu a jej budúcnosť. Ako motivovať jednotlivca vieme. Najlepšie niečím nadprirodzeným. Veď všetci chceme byť v raji…

Ale ako motivovať zamestnancov?

Alfa otázka každého uvedomelého manažéra. Všeobecná odpoveď však neexistuje! Je to totiž vysoko individuálne. Tak, ako by mala byť personalizovaná medicína, tak by mala byť personalizovaná aj firemná motivácia. Tučná obálka by určite udržala Petra naďalej v práci. Vykryla by čiastočne jeho výpadok v príjme. Nová výzva by Milanovi zas pomohla prekonať vnútornú krízu. Dosiahol všetko, čo mohol. Už sa nemá kam posunúť. Jeho motivácia stratila na svojej sile, hybnosti. Zostarla…

Ako personalizovať motiváciu zamestnancov?

Najideálnejšie osobným, úprimným a pravidelným rozhovorom. Ten je však v podstate možný iba v prípade malých, rodinných firiem. V ostatných prípadoch na to nie je väčšinou čas, priestor, ani ochota ľudí. Málokto dokáže povedať šéfovi úprimne, čo chce. Na druhej strane aj väčšina šéfov si od svojich zamestnancov drží určitý odstup. Sú tak menej zraniteľní. Musí to byť teda hromadné. 

Ako plošne a navyše aj osobne motivovať?

No schválne, skúste hádať. Na blogu firmy e-learnmedia to bude určite tvrdý oriešok. 😉

Ako motivovať e-learningom?

Vzdelávanie je jedným z efektívnych nástrojov na motivovanie zamestnancov. Digitálne vzdelávanie  je jeho súčasťou a práve e-learning vie byť osobný a navyše aj hromadný. Má k nemu jednoduchý prístup každý zamestnanec v čase, aký mu vyhovuje, a oblasti, ktorú aktuálne potrebuje. V praxi si viete vybrať z rôznych možností – softvérových nástrojov pre digitálne vzdelávanie. Odborne sa im hovorí „systémy pre manažment vzdelávania“, resp. v skratke LMS (Learning Management System). Ak ich doplníte vhodnými interaktívnymi kurzami, zamestnancov nielen niečo naučia, ale budú pre nich aj zaujímavé a motivačné.

Tri jednoduché kroky

1. Zistite očakávania vašich zamestnancov

LMS vám umožní zisťovať spätnú väzbu na vzdelávanie a očakávania zamestnancov. Pomôžu vám v tom rôzne nástroje a formuláre pre projektové alebo pravidelné hodnotenia. Takto máte prehľad o ich vzdelávaní, dosiahnutých cieľoch a predstavách. Zistíte, čo ich zaujíma, alebo čo by chceli zmeniť. Napríklad, Jozef chce kariérne rásť, zatiaľ čo Mária nemá dostatok praktických prezentačných zručností, ale rada by sa v tom zdokonalila.

2. Nastavte ich ďalší rozvoj

Potom si spoločne stanovte ciele a poskytnite im vhodné kurzy, ktoré im pomôžu v ich rozvoji a zároveň budú v súlade so smerovaním vašej firmy. Podporí to ich motiváciu, pretože budú rozumieť, aký význam má vzdelávanie nielen pre vás, ale aj pre nich. Výhodou e-learningu je, že môžu študovať kedykoľvek a kdekoľvek, a to zvýši ich motiváciu ešte viac. Napríklad, Dávid potrebuje prezentovať produkty. Doteraz absolvoval povinný kurz prezentačných zručností, ktorý mu ale nepomohol. Po diskusii so šéfom spoločne zistili, že Dávid prezentovať vie, ale potrebuje kurz práce v PowerPointe.

3. Nechajte ich rásť

Doprajte zamestnancom, aby sa rozvíjali aj v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a bavia, bez ohľadu na ich momentálnu pracovnú pozíciu. Ak im to umožníte, ich motivácia pracovať pre firmu, ktorá sa zaujíma o osobný rast svojich zamestnancov, bude o to silnejšia. Anna by sa napríklad chcela zdokonaliť v anglickom jazyku, hoci to k svojej práci momentálne nepotrebuje. Je to benefit, ktorý robí zamestnanca lojálnejším, a motivovaný zamestnanec je kameňom úspechu každej firmy.

„Viem, teda motivujem (e-learningom).“