Jednoduchá otázka s o to zložitejšou odpoveďou. Čo motivuje jedného, môže demotivovať druhého. Ako teda plošne a cielene motivovať? Kto má oči, nech pozerá, kto má uši, nech počúva…