Čo nás môžu o rozprávaní príbehov naučiť obyvatelia krajiny obrov, škriatkov, víl a iných bytostí?