Vo firmách často vidíme tendenciu mnohé veci zbytočne komplikovať. A nie inak je to aj so vzdelávaním zamestnancov. Akoby bol človek v práci úplne niekým iným, ako je ten istý človek doma. Prečo to tak je? A dá sa s tým niečo robiť? Áno, dá!

Vzdelávanie sa prirodzenou cestou

Zoberte si takého Mateja. Matej má problém. Potrebuje presťahovať práčku zo starého bytu do svojho nového. Má na to málo času a všetci jeho známi, ktorí by mu mohli pomôcť, sú práve zaneprázdnení. Zároveň nechce platiť sťahovákom, lebo s nimi nemá dobré skúsenosti. Čo si len počne?

Matej je tvor vynaliezavý, a preto si sadne za počítač a zadá do Google „sťahovanie práčky“. Nájde si niekoľko videí na YouTube a z nich zistí, ako na to. Po úspešnom presťahovaní si ešte nájde návod, ako práčku zapojiť. A je to.

Všimli ste si, že Matej neabsolvoval žiadny sťahovací kurz doložený certifikátom? A ani ho nikto nekontroloval, či si pozrel všetky videá a prečítal všetky články až do konca. A pri tom úspešne vyriešil problém.

Firemné vzdelávanie dnes

Matej nie je iný, ako ostatní vaši zamestnanci. Každý zamestnanec je schopný vyriešiť nový problém, keď má k dispozícii tie správne nástroje a možnosť ich použiť. Niekomu to trvá kratšie, inému dlhšie. Podľa toho, či už sa s niečím podobným stretol alebo nie.

Vaši zamestnanci sú schopní riešiť problémy doma, ale aj v práci. Vlastne to platí väčšinou najmä doma. Pretože v práci majú často zakázaný YouTube, sledované heslá zadávané do Google, obmedzený čas na komunikáciu s kolegami a hlavne žiadny čas na sebazdokonaľovanie. Naopak ale môžu, ba priam musia tráviť hodiny a hodiny na nudných a často nikam nevedúcich tréningoch, z ktorých si po týždni veľa nepamätajú.

Počuli ste už o 70:20:10?

Nie som zástancom zarputilého dodržiavania múdrych formuliek, ale táto konkrétna nám môže poslúžiť ako zaujímavé vodítko.

A čo to vlastne znamená 70:20:10? Je to pomer efektivity medzi formálnymi a menej formálnymi formami vzdelávania. Znamená to to, že človek sa naučí až 70% z každodenných pracovných zážitkov, 20% od ostatných ľudí, ale len 10% z formálneho vzdelávania.

Počuli ste už o 70:20:10?

Ako aplikovať 70:20:10 pre potreby firemného vzdelávania?

Do 70% patrí bežné plnenie pracovných povinností, prekonávanie prekážok, prispôsobovanie sa zmenám. Učenie sa priamo pri práci. Jednoducho je to to, čo vlastne za učenie sa často nepovažujeme. Hovoríme tomu nanajvýš „riešenie problémov“. Je to ale to najefektívnejšie vzdelávanie – učenie sa z vlastných chýb, pokusov a omylov.

20% spadá do kategórie učenia sa od kolegov – učenia sa popri práci. Predovšetkým od priameho nadriadeného a od kolegov. Sú to ľudia, ktorí sú schopní a ochotní dať dobrú spätnú väzbu, poradiť, alebo len mentálne podporiť. Pretože im záleží na tom, aby sme sa spoločne posúvali dopredu. Rovnako sa ale môžeme poučiť z chýb ostatných.

Posledných 10% predstavuje tradičné formálne vzdelávanie. Teda všetky tréningy, prednášky, workshopy, konferencie. Skrátka veci, ktoré sú skutočným pracovným situáciám často vzdialené. Pričom je to v mnohých firmách jediná forma vzdelávania, ktorú poznajú. Na týchto 10% je paradoxne vyčlenených 100% našich vzdelávacích rozpočtov. Jedná sa pritom o učenie sa mimo práce a zároveň vzdelávanie, ktoré je najmenej efektívne.

70:20:10

Nepripomína vám ten graf niečo? Napríklad legendárnu hru z 80-tych rokov… Nejedného ekonóma by mohlo napadnúť, že keď 70% všetkého učenia sa tvorí neformálne vzdelávanie, môžeme všetky tréningy hodiť do koša a venovať sa len tejto jednej forme firemného vzdelávania.

70:20:10 - Pacman

To by bol ale veľký omyl. V skutočnosti potrebujeme, aby všetky tri zložky boli vo vzdelávaní našich zamestnancov zastúpené, pretože jedna bez druhej a tretej nemôžu dostatočne efektívne fungovať.

70:20:10 - všetky tri zložky vzdelávania spolu

Ako na vzdelávanie vo firmách?

Ak vám bude niekto hovoriť, že má v tejto oblasti zaručený recept na úspech, dávajte si naňho pozor. Každá firma a jej prostredie sú unikátne. Rovnako, ako je unikátny každý zamestnanec. Vzdelávanie a jeho formy je potrebné prispôsobiť vždy tak, aby to vyhovovalo podmienkam a kultúre vašej firmy. Ak by ste ale chceli niekoľko nápadov na to, na ktoré oblasti sa zamerať, vybral som ich 7:

1. Nebojte sa neformálneho vzdelávania

Neformálne vzdelávanie nie je len zrušenie povinnosti nosiť viazanky a saká na firemných tréningoch, či používanie videa a audia v inak nudnom a zdĺhavom textovom e-learningu.

Viac o ňom písal kolega Ferko Stanček v článku Neformálne vzdelávanie na vzostupe: ako ho využiť vo firme?

2. Kombinujte rôzne formy formálneho vzdelávania

Tak, ako v minulosti prezenčné školenie, ani teraz e-learning nie je tým jediným správnym riešením. Rozhliadnite sa okolo seba a zvoľte si kombináciu z mnohých riešení, ktoré existujú na trhu. Skúste využiť výhody takého microlearningu, virtuálnej a rozšírenej reality, alebo aj vhodného e-learningu doplneného o zaujímavé interakcie, rozvetvené scenáre a z mnohých ďalších riešení. Zaujímavými a veľmi obľúbenými vo firemnom vzdelávaní sú napríklad aj krátke videá alebo podcasty.

3. Merajte vzdelávanie, ale nie len účasť a skóre

Je meranie účasti na tréningu skutočne to, o čo vám vo vzdelávaní vašich zamestnancov ide? Čo vám táto hodnota prezradí o skutočných schopnostiach vašich zamestnancov? Malo by vás skôr zaujímať, čo sú schopní robiť ako následok firemného vzdelávania. Ale ako to zistiť? Spôsobov je viac. Môžete napríklad využiť systémy pre manažment vzdelávania (LMS) a ich analytické nástroje alebo xAPI pre sledovanie interakcie študujúceho s obsahom a samozrejme aj kombináciu týchto možností.

4. Urobte nudné tréningy zaujímavejšími

To je stále dookola to isté BOZP, PO, GDPR… Čo tak skúsiť niečo ako „Chráňte si len tie oči, ktoré si plánujete ponechať“, „Pokúste sa prežiť vo firme“ alebo „Máte právo byť zabudnutý“? Tréneri však po mnohých rokoch v rovnakom prostredí častokrát nevedia preladiť svoje myslenie. V takom prípade sa nebojte osloviť externú spoločnosť s nezaujatým a kreatívnym prístupom k povinnému vzdelávaciemu obsahu.

5. Vzdelávajte svojich manažérov

Práve oni totiž môžu vašim zamestnancom výrazne dopomôcť k sebavzdelávaniu. Tým, že im budú mentormi a možno aj koučmi. Tým, že im poradia, kde pridať, čo zlepšiť, kde nájsť odpovede. Tým, že ich postavia pred zaujímavé výzvy a budú im oporou, keď sa výsledky nedostavia ihneď.

6. Podporujte zamestnancov v kontinuálnom sebavzdelávaní

Skúste zamestnancom vysvetliť, že učenie sa je práca na sebe samom a úprimná sebareflexia, nie len štedrý firemný benefit. Doprajte im čas a bežne dostupné prostriedky na to, aby sa sami začali vzdelávať.

Možno to vyznie až kacírsky, ale nesnažte sa im dovoliť učiť sa len to, čo potrebujú pre svoju prácu. Doprajte im rozvoj v akejkoľvek oblasti, ktorá ich zaujíma. Uvidíte, že vám túto dôveru oplatia. A to nie len svojimi schopnosťami, ale aj svojou lojalitou. Hovoríme tomu Win-Win.

Veľmi inšpiratívne k tomu pristúpili vo firme Culture Amp.

7. Vytvorte si vo firme kultúru učenia sa (learning culture)

Dobre, tento bod sa trošku prekrýva s tým predchádzajúcim, je ale trošku širší a všeobecnejší.

Prestaňte byť len dodávateľom riešení one-size-fits-all (jedna veľkosť sedí všetkým). Naopak, umožňujte a podporujte vzdelávanie podľa potrieb každého zamestnanca.

Chytrí ľudia sa vedia sami naučiť to, čo potrebujú. Nechajte ich.


Ak sa vám článok páčil a chceli by ste vedieť, keď vyjde nový článok o digitálnom vzdelávaní, prihláste sa na odber noviniek blogu 😉