Ako napísať príbeh, ktorý zanechá dojem a vedomosti? Plus praktické príklady použitia príbehov v digitálnom vzdelávaní.

V niekoľkých predchádzajúcich článkoch som písala, že rozprávanie príbehov je užitočné v učení sa (Storytelling v e-learningu) a že každý sa vie naučiť rozprávať príbehy (Dovolenková lekcia č.2: Írsko a storytelling). Teraz je na rade praktický návod, ako štruktúrovať príbeh, ktorý ľudí zaujme a niečo sa z neho naučia.

Ak nie ste veľkým fanúšikom samoštúdia, túto tému o niečo podrobnejšie rozoberáme na jednom z našich wokrkshopov: Storytelling – kurzy, ktoré rozprávaú príbeh.

Pomôcok na písanie príbehov je veľa. Mňa osobne najviac oslovila metóda, ktorá sa volá Cesta hrdinu (angl. Hero’s journey). 

Cestu hrdinu popísal Joseph Campbell v knihe Tisíc tvárí hrdinu (angl. The hero with a thousand faces). Campbell v nej skúmal mýty, báje, rozprávky a príbehy, ktoré sa zachovali z niekoľkotisícročnej existencie ľudskej kultúry. A podľa všetkého to vyzerá tak, že si už tisíce rokov rozprávame dookola tie isté veci 🙂 🙁

Túto metódu neskôr pre účely písania príbehov zjednodušil a upravil Christopher Vogler v knihe Cesta spisovateľa (angl. The Writer’s journey).

Knihy Tisíc tváří hrdiny a The Writer's Journey
Knihy Joseph Campbell: Tisíc tváří hrdiny a Christopher Vogler: The Writer’s Journey

12 zastávok na ceste hrdinu

Ako naznačuje názov metódy, ide o cestu, ktorú podniká hrdina – hlavný protagonista nášho príbehu. A keďže Cesta hrdinu bola sformulovaná na základe starodávnych príbehov, jednotlivé štádiá tejto cesty majú rozprávkový/mýtický nádych. Spolu je ich dvanásť. 

Cesta hrdinu: Kliknite na obrázok pre jeho otočenie. Ak si chcete lepšie prezrieť tento diagram, môžete si ho pozrieť v samostatnom okne. Tento a aj ostatné obrázky k Ceste hrdinu nakreslil náš kolega Laco Novotný.

Nezúfajte však, Cesta hrdinu je relevantná aj v dnešnej dobe a v našej každodennej realite. 

Ak vás zaujímajú hlavné princípy a praktická aplikácia Cesty hrdinu na tvorbu príbehov, môžete preskočiť popisy jednotlivých štádií a preskočiť na časti:

Samozrejme pre lepšie pochopenie môžete čítať všetko poporiadku 😉

1. Obyčajný svet

Hrdina so svojou rodinou pred chalupou.

Náš hrdina žije vo svojom svete – pre neho je obyčajný. Taký, ako vždy poznal. Prvá časť slúži na to, aby sme sa dozvedeli, kde sa hrdina nachádza dnes – osobnostne, aj fyzicky. Zároveň obyčajný svet nášho hrdinu slúži ako kontrast k špeciálnemu svetu, do ktorého sa hrdina dostane počas svojej cesty. 

2. Volanie na dobrodružstvo

Trubadúr rozpráva o veľkom poklade. Hrdina počúva.

Na to, aby sa náš hrdina vydal na cestu, potrebuje podnet. Táto udalosť je v podstate zápletkou nášho príbehu. Niečo sa muselo zmeniť v živote hrdinu a to ho „volá“, aby sa vydal na dobrodružnú cestu. Napríklad, môže v jeho svete vypuknúť vojna. Môže v práci zažiť ďalší otravný deň, ktorý sa stane poslednou kvapkou v jeho odhodlaní dať výpoveď. Alebo sa môže dozvedieť novú informáciu, ktorá zmení pohľad na jeho doterajší život a obyčajný svet. Môže to byť doslova volanie – telefonát, ktorý mu oznamuje, že získal novú vysnívanú prácu. Alebo volanie niekoho o pomoc.

3. Odmietnutie volania

Hrdina je smutný. Rodina nechce, aby odišiel.

Úloha, ktorá hrdinu čaká, môže byť náročná. Preto aj napriek volaniu väčšinou hrdina nie je s dobrodružnou cestou stotožnený. Nechce odísť. Objavia sa u neho pochybnosti, či je hodný svojho poslania, či má dosť skúseností, či je to správna cesta a či by mal na volanie odpovedať. Niekedy nepochybuje hrdina, ale neverí mu jeho okolie. A preto je prvým inštinktom hrdinu odmietnuť volanie a zostať doma. 

4. Stretnutie s mentorom

Hrdina našiel meč.

Mentor je postava, ktorá nášmu hrdinovi pomáha. Mentor môže byť učiteľ (ako Yoda v Star wars) alebo to môže byť niekto, kto vyzbrojí hrdinu fyzickými darmi (podobne ako Aténa Perzea v Súboji titanov). Úlohou mentora je dať hrdinovi niečo, čo ho presvedčí, že sa môže vydať na dobrodružnú cestu. Teda získa požadovaný tréning, alebo dostane magický objekt, ktorým má poraziť draka, prípadne dosiahne sebavedomie dostatočné na to, aby prekonal svoje obavy. Sú však hrdinovia, ktorí si stále neveria, a takí si môžu vyslúžiť od mentora doslovné postrčenie na cestu 😉

5. Prekročenie prvej hranice

Hrdinova chalupa vyhorela. Musí sa vydať na cestu.

Toto je posledné štádium, keď je hrdina ešte stále v obyčajnom svete. Ešte musí urobiť posledný krok. Všetko je už pripravené. Hrdina je vyzbrojený do nového sveta, ale stále by sa mohol vrátiť naspäť. Často je odhodlanie prekročiť hranicu podporené nejakou udalosťou v príbehu (loď musí vyplávať teraz, alebo člen rodiny je v ohrození života atď.). Hrdina musí konať hneď. Keď prekročí hranicu, už niet cesty späť. Vyžaduje si to veľkú odvahu, a preto je to ťažké. Niekedy sa však stane, že hrdina nemá na výber. Niekto ho skrátka do špeciálneho sveta hodí (napríklad vyššie spomínaný mentor) a on si musí poradiť.

6. Skúšky, spojenci a nepriatelia

Hrdina stretáva nového priateľa v neznámom kraji.

Náš hrdina sa prvýkrát ocitá v špeciálnom svete. Chvíľu mu bude trvať, kým sa dostane k jaskyni s drakom. A to je dobre. Má teoretické vedomosti a tréning na cvičisku. Ale nie je to dosť, aby sa mohol postaviť tej najväčšej hrozbe. Toto štádium slúži na to, aby sa bližšie zoznámil so špeciálnym svetom a jeho pravidlami, aby zažil zopár jednoduchších skúšok a vylepšil svoje schopnosti. V tomto čase si môže nájsť spojencov, ktorí mu na jeho ceste pomôžu, alebo nepriateľov, ktorí mu cestu ešte sťažia.

7. Priblíženie sa k najhlbšej jaskyni

Hrdina prichádza k jaskyni.

Jaskyňa, v ktorej sa skrýva drak, sa približuje. Terén je čoraz náročnejší a hrdina musí využiť všetky svoje sily, tréning a vedomosti, aby sa priblížil k tej najväčšej skúške. Keď sa konečne podarí hrdinovi prísť k jaskyni, nastane čas na posledné prípravy – doladenie plánu, posledný prieskum, prípadne načerpanie síl. Vstup do jaskyne je druhá hranica, ktorú hrdina musí prekročiť.

8. Veľká skúška

Hrdina bojuje s drakom.

Hrdina vstúpi do jaskyne. Prediera sa úzkymi chodbami, až nakoniec príde do veľkej sály, kde na neho čaká obrovský hrôzostrašný drak. Hrdina s ním bojuje a vynaloží na to všetky svoje sily. Je to ťažký súboj. 

V tejto časti musí hrdina zomrieť, aby sa mohol znova narodiť. Môže zomrieť doslova a potom sa znovuzrodiť pomocou mágie. Alebo to vyzerá, že takmer určite zomrie a len zázrakom unikne smrti o vlások – aj to dáva hrdinovi pocit znovuzrodenia. No a nakoniec to nemusí byť doslovná smrť. Mnohokrát sa hovorí, že „časť zo mňa zomrela“ alebo „vtedy zomrel človek, ktorého poznali“ a podobne. Teda to môže byť „duchovná“ smrť.

Každý, kto príde to takého blízkeho kontaktu so smrťou, sa zmení. A to je dôležité. 

Veľká skúška však nie je úplne poslednou a najväčšou bitkou. Je to dôležitá časť, ale nie je to vyvrcholenie príbehu.

9. Odmena

Hrdina s kopou pokladu.

Po tom, ako hrdina prekonal veľkú skúšku, získava odmenu. Môže to byť poklad, magický predmet, ale aj láska, uznanie, moment osvietenia a iné. Je to čas, keď si hrdina na chvíľu vydýchne a teší sa z víťazstva, kým môže.

10. Cesta naspäť

Hrdina je na ceste domov a na chrbte nesie obrovský vak s pokladom.

Nedávne víťazstvo môže v hrdinovi vyvolať pocit, že by chcel zostať v špeciálnom svete. Ale musí sa vrátiť domov. Niekedy si to uvedomí sám a niekedy ho k tomu prinútia okolnosti. Napríklad, ak hrdina poklad ukradol, a kvôli tomu ho naháňajú. Získaním pokladu cesta nikdy skončiť nemala. Hrdina sa musí vrátiť naspäť.

11. Znovuzrodenie

Hrdina sa o svoj poklad delí so starenkou.

Znovuzrodenie je úsek, kde hrdinu čaká posledná skúška. Je to jeho príležitosť dokázať, že sa naozaj zmenil a rozhodol sa nasledovať svoju novú cestu. Hrdina, ako sme ho poznali zomrel a na jeho mieste je nový (a lepší) človek. Kým vo veľkej skúške sa hrdina naučil novú lekciu, pri tomto znovuzrodení dostane príležitosť vyskúšať ju v praxi a zaviazať sa novému spôsobu života. Toto je rozhodujúca chvíľa a v tomto okamihu nastáva vyvrcholenie príbehu.

12. Návrat s elixírom

Rodina šťastne víta hrdinu doma.

Hrdina sa vracia domov – často to bolo jeho prvotným zámerom. Na cestu sa vydal, aby priniesol naspäť elixír – niečo, čo oživí jeho zničený domov, zachráni milovanú osobu, alebo zlepší život samotnému hrdinovi a jeho rodine. A len keď sa hrdina vráti domov, vieme porovnať, ako veľmi sa zmenil.

V tomto poslednom úseku cesty sa kruh uzatvára. Problémy sa vyriešia, dozvieme sa odpovede na mnohé otázky, dobrí budú odmenení a zlí potrestaní… 

Poznámka: Takto to znie, akoby mal mať každý príbeh šťastný koniec. A predsa je mnoho takých, ktoré ho nemajú. Áno, v príbehoch sa nachádzajú tragickí hrdinovia. Avšak – smrť nie je vždy neúspech. Neúspech je neschopnosť zmeniť sa. No aj to sa stáva. Z príbehu by nám však malo byť jasné, ako to malo byť správne. Ak sa hrdina nezmení a to ho zničí, my vieme, kde bola chyba. On to nezvládol, ale my stále môžeme.

Ako aplikovať Cestu hrdinu na príbeh, ktorý chcem povedať?

Ak by sme brali Cestu hrdinu doslova, tak potom by každý príbeh bol o tom, ako nejaký rytier hľadá elixír a musí pritom prekonať prekážky, poraziť draka atď. Ale tak to nie je. Nie sú také ani mnohé z príbehov, ktoré sa rozprávajú už stáročia a takisto veľmi málo dnešných príbehov zahŕňa draky a elixíry.

Príbehy sú návod na náš život

Prvou dôležitou vecou, o ktorej píše aj Campbell aj Vogler je, že: 

…[mýty] nie sú abstraktné teórie alebo kuriózne vierovyznania starovekých ľudských spoločenstiev, ale sú to praktické modely na pochopenie toho, ako žiť.

Christopher Vogler: The Writer’s Journey (preložené do slovenčiny)

Tu sa môžeme zastaviť a opýtať sa – aká je pointa nášho príbehu? Čo chceme povedať?

Najdôležitejšia je zmena

Druhou dôležitou vecou je transformácia – zmena, ktorú hrdina prekoná – zmena jeho samotného. Nie je to o tom, či zachráni svet, ale o tom, že sa na ceste niečo naučil a ako ho to zmenilo.

Poznámka: Tomu, prečo je dôležité sa v živote meniť aj z psychologického hľadiska a že často majú ľudia psychické problémy, keď nepostúpia do ďalšieho štádia svojho života, sa venuje celá prvá kapitola Campbellovej knihy. Pre mňa rozhodne najzaujímavejšia časť. Zároveň je to možné vysvetlenie toho, prečo nás (ako ľudstvo) príbehy tak fascinujú, prečo sa vďaka nim učíme a meníme, a prečo pretrvávajú niektoré príbehy stovky, či dokonca tisíce rokov. 

Hrdina môže cestovať kratšie

Treťou dôležitou vecou je: Nie všetky štádiá sú v každom príbehu potrebné. Ale nejaké tam byť musia. Keby život fungoval tak, že sa niečo máme naučiť, aby sme sa posunuli ďalej a hneď to vieme, tak to:

  • nikomu nepomôže, 
  • taký návod nikoho nezaujíma (lebo to žiaden návod nie je) a 
  • ak by to šlo úplne hladko, tak by to zrejme nikomu neprišlo dostatočne dôležité na to, aby o tom rozprával.

A ktoré štádiá sú dôležité? Tie, ktoré postačia na to, aby nám sprostredkovali hrdinovu transformáciu. Neexistuje sada štádií, ktorá by v príbehu mala za každých okolností určite byť.

Hrdina, ktorého osud nás zaujíma

Štvrtou dôležitou vecou je, že s hrdinom sa musíme vedieť stotožniť. Malo by nám na ňom nejakým spôsobom záležať. Preto nefunguje dobre, keď je hrdina úplne dokonalý a všetko ide ako po masle. Obyčajne nás zaujme hrdina, ktorý má s nami niečo spoločné a rieši náš „životný“ problém. 

OK, ale vo vzdelávaní nemáme čas na siahodlhé príbehy

Ak sa na to pozrieme z hľadiska firemného vzdelávania, tak samozrejme nebudeme písať romány. Ale táto štruktúra nám môže pomôcť. A hoci má 12 štádií (z ktorých tam nemusia byť všetky), príbeh nemusí byť dlhý.

Nedávno som počula ako Neil Gaiman hovoril o tom, ako písať krátke príbehy. Citoval spisovateľa Rogera Zelazneho:

Všetky moje najlepšie krátke príbehy sú poslednou kapitolou románu, ktorý som nenapísal.

Roger Zelazny (parafrázovaný Neilom Gamainom a preložené do slovenčiny)

A to je dobrá rada pre nás. Nemusíme tráviť veľa času vysvetľovaním sveta – lebo ten poznáme. Poznáme aj okolnosti nášho hrdinu – sú to tie, v ktorých sa nachádzame my. Stačí veta na úvod a môžeme prejsť na akciu. 

Príklady

Tu je zopár príkladov použitia príbehov v e-learningu (všetky sú v angličtine):

Príklad 1: Hasenie horiaceho oleja

Video na začiatku vyzerá ako manuál hasenia požiaru. Ale v poslednom obraze sa nám v jednom okamihu odhalí príbeh. Príbeh ženy, ktorá celý čas rozpráva. Tento príbeh:

Vidíme obyčajný svet (naša hrdinka varí obed/večeru), prichádza volanie do špeciálneho sveta (vypukne požiar), ktoré sa nedá odmietnuť, hrdinka prekročí hranicu špeciálneho sveta a zdoláva jeho úlohy – hasenie požiaru a následne boj s následkami. Nakoniec sa vydá na cestu domov (k nám – do sveta obyčajných ľudí, takých ako bola ona) a prináša nám elixír poznania a tým zachraňuje tento obyčajný svet. A tu vidíme, že posledný krok je najdôležitejší. Keby sa hrdinka nevrátila a neodovzdala nám toto poznanie, mnohí iní ľudia by mohli skončiť rovnako alebo aj horšie.

Trvanie celého príbehu je 1 minúta a 13 sekúnd. Hrdinka nám nemusela povedať všetko do detailov, ale povedala nám tie dôležité veci.

Samozrejme, video má veľký potenciál, keď chceme sprostredkovať emócie, no podobný príbeh nemusí byť zložitý ani na výrobu ani na čas.

Príklad 2: Palivo a oheň

Úvodná obrazovka minikurzu Gas & Fire.
Príbeh Gas & Fire

Stačí 5 obrazov na to, aby sme spoznali príbeh tragického hrdinu a aby sme si z neho vzali ponaučenie. Hrdina neuspel na svojej ceste, ale dal nám dôležité poznanie pre tú našu. 

Príklad 3: Získajte dôveru Haji Kamala

Úvodná obrazovka vetveného scenára Connect with Haji Kamal.
Vetvený scenár: Connect with Haji Kamal (blog Cathy Moore s videom alebo samotný scenár vo flashi)

Interaktívny vetvený scenár nás vtiahne do príbehu. Sme jeho súčasťou a ako sa skončí záleží len na našich rozhodnutiach. Bez ohľadu na to, ako to dopadne, my sa z tejto cesty vrátime ako iný človek – bohatší o poznanie cudzej kultúry. 

Príklad 4: Na mizine

Úvodná obrazovka interaktívnej hry Spent.
Interaktívna hra Spent 

Toto je príbeh v podobe hry. Ocitáme sa v roli rodiča, ktorý je na úplnom začiatku – bez peňazí, bez úspor, bez práce. Každý deň musíme robiť rozhodnutia, od ktorých závisí prežitie našej rodiny. A nie je ľahké zachovať sa v každej situácii správne. Niekedy je to dokonca nemožné.

Hra má poukázať na skutočné príbehy mnohých iných ľudí. Kto je hrdinom tohto príbehu? My, či oni? A bude to príbeh so šťastným koncom? Aká zaujímavá by bola táto hra bez príbehu v pozadí, ktorý sa postupne dozvedáme?

Cesta, na ktorú nás tento príbeh berie, by sa mala skončiť empatiou, prekonaním predsudkov a solidaritou. Nie každý to zvládne, ale to je cieľ tohto príbehu.

Zhrnutie

Už tisícročia si ako ľudstvo rozprávame príbehy. Tie slúžia aj na zábavu, ale majú svoje miesto aj vo vzdelávaní. Prečo by sme ich teda nevyužili aj v rámci digitálneho vzdelávania?

E-learning nám ponúka veľa príležitostí, ako príbeh sprostredkovať a ako viac vtiahnuť študenta do deja. Videli sme, že príbeh môže byť rozpovedaný jednoducho. Môže to byť obyčajný text, obrázky alebo video. Môže byť interaktívny alebo vo forme hry. 

Bez ohľadu na formu, príbeh zostáva rovnaký. A Cesta hrdinu je pomôcka (nie norma), ktorá môže pomôcť pri písaní takého príbehu, ktorý bude mať na študenta skutočný dopad a prinesie želané výsledky.


Ak by ste chceli vedieť, kedy vyjde náš ďalší článok z oblasti digitálneho vzdelávania, prihláste sa na odber noviniek blogu 🙂