Mäkké zručnosti (soft skills) sú najmä o komunikácii a práci s ľuďmi, či emóciami. Je ťažké predstaviť si, ako v tejto oblasti vie pomôcť e-learning. A predsa nájdete množstvo digitálnych kurzov, ktoré sa týkajú práve mäkkých zručností. Skutočne nám vedia v tomto pomôcť?

Vezmime si ako príklad zručnosť „efektívne riešenie konfliktov“.

Ako základ pri rozhodovaní, či nám pomôže tréning (a či môže byť digitálny), použijeme rozhodovací strom Is training really the answer? od Cathy Moore – autorky metodiky tvorby kurzov Action mapping, ktorá sa zameriava na prepojenie vzdelávania s reálnymi biznis výsledkami. Túto metodiku používame aj my pri tvorbe našich kurzov.

Rozhodovací strom Is training really the answer? v skratke hovorí o tom, že existujú 4 príčiny, prečo ľudia nerobia to, čo by mali. V našom prípade hovorí o tom, prečo konflikty neriešia, alebo ich neriešia efektívne.

Tieto príčiny sú:

  1. Vedomosti – ľudia nevedia, ako konflikt riešiť.
  2. Zručnosti – ľudia teoreticky vedia, ako konflikt riešiť, ale v praxi im to zatiaľ nejde.
  3. Motivácia – možno nemajú radi kolegov, ktorí sa hádajú, a tak nie sú naklonení im pomôcť. Alebo sú príliš unavení, aby im na tom záležalo.
  4. Prostredie – buď nie sú žiadne konflikty, ktoré by bolo potrebné riešiť, alebo nemajú autoritu či možnosť riešiť prebiehajúci konflikt.

Poďme teda pekne od začiatku.

Vedomosti

Mäkké zručnosti sú o ľuďoch, komunikácii a emóciách. Ale to neznamená, že sú úplne abstraktné. Keď s niekým komunikujeme, často vnímame aj neverbálne prejavy. Rovnako ako jazyk aj neverbálne prejavy sú do veľkej miery jednotné. Existujú isté kultúrne odlišnosti, ale vo väčšine prípadov sme na rovnakej vlne. Keby to tak nebolo, nikdy by sme nevedeli, čo nám druhý človek chce povedať. A tak ako vieme zapísať jazyk, tak vieme odpozorovať a zapísať aj mnohé neverbálne prejavy a pravidlá komunikácie. Sú ľudia, ktorí takúto teóriu nepotrebujú, lebo to robia prirodzene. No pre iných ľudí len zistenie, čo všetko sa odohráva pod povrchom, je veľká pomôcka.

Preto v prípade, že nie ste prirodzený talent na riešenie konfliktov, môže vám kurz, ktorý jednoducho pomenuje rôzne situácie a dá návody, ako ich riešiť, byť nápomocný.

Pre doplnenie chýbajúcich vedomostí je digitálne vzdelávanie rozhodne jedna z ciest.

Zručnosti

V prípade zručností to až také jednoznačné nie je. Pretože ak chcete trénovať komunikáciu, mali by ste komunikovať s človekom. Žiaľ, zatiaľ nie sú technológie natoľko rozvinuté, aby nám mohli poskytnúť relevantného partnera v diskusii. Ale… to neznamená, že si nevieme aspoň trochu pomôcť 😉

Súčasťou riešenia konfliktov je rozoznanie situácie, pochopenie nálad zúčastnených a použitie správnej reakcie. V tomto nám digitálne technológie vedia na začiatku veľmi pomôcť.

Ak sa chceme naučiť rozoznávať náladu ľudí, môžeme použiť tréningovú sériu videí. V týchto budeme určovať, akú náladu má človek v danom videu. Takto získame skúsenosti. Postupne si budujeme databázu, ktorú budeme používať ako náš referenčný model. Dokonca vieme získať kvalitnejšie „vzorky“. Teda namiesto jedného lektora, ktorý sa nám snaží sprostredkovať rôzne emócie, máme desiatky rôznych ľudí – a prejav každého z nich je trochu odlišný. Takto bude náš odhad nakoniec kvalitnejší.

A ak sa máme v situácii rozhodovať, vieme použiť vetvený scenár (príklady sú uvedené o pár riadkov nižšie). Možnosti síce nie sú nekonečné, ako v reálnom svete, ale na začiatok si môžeme vyskúšať najbežnejšie situácie a reakcie na ich riešenie. Aj takýto počiatočný tréning nás učí ako rozmýšľať, čo všetko zobrať do úvahy a aký výsledok je pravdepodobný pre nami zvolenú cestu.

Jednoduchý vetvený scenár si môžete vyskúšať na stránkach Branchtrack – softvéru, ktorý sa zaoberá výlučne tvorbou vetvených scenárov: Situation at the bank. O čosi zložitejší vetvený scenár, nájdete opäť aj na stránkach Cathy Moore: Connect with Haji Kamal (keby vám nefungovala flashová ukážka, môžete si pozrieť videoukážku v článku Elearning example: Branching scenario, v ktorom Cathy opisuje, ako k scenáru pristupovala). Tento scenár je aj podľa názvu – Vybudujte si vzťah s Hajim Kamalom – o mäkkých zručnostiach. O tom, ako nájsť spoločnú reč a získať dôveru miestneho obyvateľa vo vojnovom území.

Samozrejme ani jeden z týchto spôsobov nenahradí reálnu skúsenosť. Na druhej strane – chceli by ste vo vojnovej zóne riskovať, že neodhadnete správne, čo si miestny obyvateľ myslí? V tomto prípade trocha prípravy môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou…

Aj rozoznanie nálad viete trénovať na reálnych ľuďoch, s ktorými sa stretávate. Vyžaduje to len trochu odvahy spraviť odhad, následne sa opýtať na náladu a dúfať že:

  1. vám človek povie pravdu o tom, ako sa cíti a
  2. nezastihnete ho v nálade, s akou by ste sa v danej chvíli radšej nestretli…

Takže aj v prípade chýbajúcich zručností dokáže digitálne vzdelávanie pomôcť. Či už ako séria prípadových štúdií, kde si môžete otestovať svoje pozorovacie schopnosti, alebo vetvený scenár, kde si vyskúšate svoje rozhodovacie schopnosti.

Motivácia

Riešenie chýbajúcej motivácie je rovnaké pri mäkkých aj tvrdých zručnostiach (hard skills). Úlohou je ukázať človeku, že tieto zručnosti majú zmysel a mal by ich používať správnym spôsobom. Pre prospech neho samotného, pre prospech firmy alebo pre vyššie dobro.

V tomto obyčajne pomáha sprostredkovanie emócie. Teda, ak chceme, aby ľudia používali bezpečnostný pás v aute, tak im môžeme ukázať následky nehôd, ktoré mohli so zapnutým pásom dopadnúť šťastne. Tu by si mal človek uvedomiť, že sa ho to týka tiež, a aby vedomosť (že má používať pás) a zručnosť (ako si zapnúť pás) uviedol do praxe.

V prípade riešenia konfliktov by sme si mali uvedomiť, že aj keď nám na ľuďoch v konflikte nezáleží, takýto konflikt vytvára toxické prostredie pre každého. Toto sa dá podložiť aj racionálnymi argumentami a štatistikami. A minimálne vo svojom záujme by sme mali začať konať.

Chýbajúcu motiváciu vieme niekedy vyriešiť aj pomocou digitálneho vzdelávania. Nástrojmi na to sú emócie (príbehy – #storytelling, skutočné udalosti) alebo racionálne argumenty (štatistiky, štúdie, výskum).

Prostredie

V prípade nesprávne nastaveného prostredia, je jedinou možnosťou zmeniť prostredie.

Je to akoby sme chceli vyriešiť konflikt dvoch ľudí, ktorí rozprávajú iným jazykom. Môžeme vedieť rozoznať ako sa cítia, môžeme vedieť, ako im poradiť (keby sme im rozumeli) a môžeme to veľmi chcieť urobiť. No faktom ostáva, že nevieme, čo hovoria. A oni nevedia, čo hovoríme my im. Ak neprekonáme túto bariéru (napr. tým, že zoženieme tlmočníka), tak nám ani vedomosti ani zručnosti v oblasti riešenia konfliktov nepomôžu.

Ak je nesprávne nastavené prostredie, nepomôže ani digitálne a ani iné vzdelávanie. Lebo to nie je problém.

Ako teda? Vieme mäkké zručnosti učiť aj digitálne?

Ako som písala na začiatku, existuje veľa kurzov mäkkých zručností. Takéto kurzy nájdete aj u nás (Mäkké zručnosti – Cegos alebo kurzy na mieru). Okrem toho je vyššie v článku aj zopár konkrétnych príkladov, na základe ktorých si môžete spraviť vlastný názor…

Ak by som to mala zhrnúť ja, digitálne vzdelávanie vie do značnej miery pomôcť pri výučbe mäkkých zručností. Konkrétne v:

  • načerpaní teoretických vedomostí,
  • ponúknutí praktických ukážok,
  • otestovaní základných zručností a
  • pochopení dôležitosti témy.

S pomocou technológií vieme vytvoriť základňu mäkkým zručnostiam, z ktorej budú ľudia čerpať v nasledujúcich krokoch. No nech by sme akokoľvek chceli, aby digitálne vzdelávanie vyriešilo každý problém, pravdou je, že na dosiahnutie excelentnej úrovne je potrebnej veľa praxe „v teréne“.


Ak by ste chceli dostať mail, keď vyjde ďalší článok o digitálnom vzdelávaní z našej dielne, prihláste sa na odber noviniek blogu 😉