Mäkké zručnosti (soft skills) sú najmä o komunikácii a práci s ľuďmi, či emóciami. Je ťažké predstaviť si, ako v tejto oblasti vie pomôcť e-learning. A predsa nájdete množstvo digitálnych kurzov, ktoré sa týkajú práve mäkkých zručností. Skutočne nám vedia v tomto pomôcť?