Veľa ľudí si myslí, že neformálne vzdelávanie je predsa „prirodzené“ a nie je mu potrebné venovať veľkú pozornosť. A ak aj áno, tak skôr v bežnom živote, ako vo firme. A predsa neformálnosť vo firemnom vzdelávaní môže prinášať veľa pozitív. 

Deti – najlepší vzor neformálneho vzdelávania 

Poznáte deti. Niektoré zdržanlivé, niektoré odvážne. Tiché alebo také, pri ktorých sa nevieme dočkať ich večerného spánku. Každé iné tak, ako aj my dospelí. Ale všetky majú jedno spoločné – zvedavosť, túžbu objavovať a učiť sa nové veci. S otvorenými ústami a údivom sledujú všetko nové a na všetko sa pýtajú„Mami, oci, čo to je?“ Nasledované tak typickou otázkou „A prečo…?“, na ktorú ich rodičia chtiac, či nechtiac musia hľadať odpoveď.  

Osobne ma neskutočne fascinujú tieto otázky, zvedavosť, túžba objavovať a učiť sa nové veci. Vlastnosti, ktoré žiaľ časom strácame. Pre deti je prirodzené spoznávať svet a vzdelávať sa kedykoľvek, keď objavia niečo zatiaľ nepochopené alebo neobjavené. Hneď sa pýtajú. Prirodzene a bez ostychu – neformálne.  

Túžba učiť sa vychádza z našej prirodzenosti. Podporme ju. Zaujímavým príkladom z oblasti využitia neformálneho vzdelávania pri učení sa detí môže byť projekt Vzdelávania v oblakoch. Deťom sa prirodzeným bádaním, vzájomným učením sa bez pomoci učiteľa, iba vďaka počítaču a túžbe učiť sa, podarilo zvládnuť komplikovanú tému. A to na rovnakej úrovni, ako deťom na bežnej škole len vďaka neformálnemu vzdelávaniu. Ak chcete vedieť viac, pozrite si nasledujúce video: 

Sugata Mitra na TED 2013

Čo je to neformálne vzdelávanie? 

Predstavte si, že ste v práci dostali od šéfa úlohu, ktorú ste zatiaľ nikdy neriešili. Alebo riešite nejaký problém, s ktorým ste sa zatiaľ nestretli. Väčšina z nás síce už úlohami nie je tak fascinovaná ako deti, ale rovnako sa začneme pýtať otázky „Prečo?, Ako? Hľadáme cestu, ako najefektívnejšie vyriešiť zadanú úlohu.  

Pri hľadaní správneho riešenia najčastejšie používame dva spôsoby: 

  1. Začneme na Internete hľadať podobnú úlohu alebo problém a riešenia. 
  2. Skúsime sa spýtať kolegov, či sa stretli s niečím podobným. 

V oboch prípadoch hovoríme o neformálnom vzdelávaní. Teda o vzdelávaní, ktoré nie je formalizované žiadnou inštitúciou alebo nemá jasnú štruktúru. Neformálne vzdelávanie je všetko to vzdelávanie, ktoré sa deje mimo formálnych tréningov alebo rozličných plánovaných vzdelávacích aktivít.  

Neformálne vzdelávanie funguje veľmi dobre aj pri šálke kávy

Výhody neformálneho vzdelávania vo firemnom prostredí

Asi by ste čakali, že na tomto mieste bude uvedená jedna – tá najdôležitejšia výhoda neformálneho vzdelávania. Podľa mňa ale neexistuje. Tak, ako neexistujú dvaja rovnakí ľudia, neexistujú ani dva rovnaké spôsoby učenia sa neformálnym spôsobom. Ako nám teda vo firmách môže pomôcť neformálne vzdelávanie? Akú výhodu prinesie podpora neformálneho vzdelávania zamestnávateľovi a jeho zamestnancovi? 

Cielené učenie sa

Najväčším benefitom je zmysel pre kontrolu, ktorý prináša tento spôsob učenia sa. Učíme sa vtedy, keď je nám to potrebné, v prirodzenom prostredí. Jednoducho učíme sa to, čo potrebujeme vedieť. Nováčik v banke, ktorý prvýkrát rieši problém s účtom klienta, sa jednoducho opýta kolegu. Vďaka jeho krátkej odpovedi má okamžité riešenie, ktoré si naviac bude pamätať aj nabudúce.

Vyššia relevancia

Umožňuje nám, aby sme mali lepšiu vzdelávaciu skúsenosť. Nemusíme sa nič učiť do zadaného termínu, nepotrebujeme získať v teste určitý počet bodov. Ani nováčik v banke sa pri riešení problému nepýta na všeobecné informácie o účte. To, čo ale robí je, že kladie konkrétnu otázku. A jeho skúsenejší kolega mu dáva konkrétnu odpoveď. Meradlom úspešnosti nie sú body za zvládnutie úlohy, ale spokojný klient.

Flexibilné vzdelávanie

Sami si riadime svoje učenia sa. Vyberáme si z rôznych zdrojov a rôznych kanálov tie, ktoré nám vyhovujú. Učíme sa tak, ako je nám to najprirodzenejšie – nášmu štýlu učenia sa, našim ambíciám a učíme sa to, čo chceme alebo potrebujeme vedieť pre riešenie určitej úlohy. Mladému lekárovi, ktorý sa chce stať dobrým pediatrom, nestačí to, čo sa naučí od kolegov počas atestačnej prípravy, ale cielene sa sám vzdeláva. Používa pritom rozličné zdroje informácií.

Nepretržité vzdelávanie

Učíme sa stále. Naše vzdelávanie nezačína a nekončí na jednom tréningu. Neformálne vzdelávanie je nikdy sa nekončiace učenie sa. Nemusí sa učiť len mladší od staršieho, ale aj naopak. Starší zamestnanec v strojárenskej výrobe sa môže od mladšieho kolegu naučiť, ako napríklad obsluhovať moderný, počítačom riadený CNC stroj.

Učme sa jeden od druhého aj vo firemnom prostredí

Digitalizácia v oblasti neformálneho vzdelávania

Tak, ako aj v iných oblastiach vzdelávania, aj v oblasti neformálneho vzdelávania vie byť technológia pomôckou. Neformálne vzdelávanie je integrálnou súčasťou toho, ako sa učíme. Preto aj technológia, ktorá pomáha pri tomto vzdelávaní, musí byť jednoduchá, prehľadná a súčasťou toho, čo denne používame. Ideálne je, keď je táto technológia integrovaná do nášho vzdelávacieho prostredia, prípadne do Intranetu a vytvára tak firemnú sociálnu sieť.  

Nástroje pre podporu neformálneho vzdelávania

Existuje veľa nástrojov pre podporu formálneho vzdelávania. Jedným z takýchto nástrojov môže byť napríklad aj LMS Totara Learn.  Ako môže pomôcť v neformálnom vzdelávaní? Uvediem iba pár príkladov z praxe: 

  • Podporné alebo polo-formálne diskusné fóra, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí, riešenie problémov a riadenie zmien. Napríklad lekárnik potrebuje čo najlepšie poradiť zákazníkovi. Preto je vhodné mať vo firme, kde pôsobí, fórum, kde prebieha diskusia o ponúkaných liekoch a vitamínoch. 
  • Podporný vzdelávací obsah, ktorý funguje ako náš pomocník. Umožňuje nám vybrať si vzdelávací obsah, ktorý je pre nás zaujímavý, alebo nám pomôže pracovať lepšie, prípadne sa lepšie zamerať na problém. Príkladom sú diskusné skupiny s odpoveďami na najčastejšie kladené otázky. Tieto je samozrejme potrebné obmieňať podľa reálnych potrieb zamestnancov.  
  • Neformálne kreslo pre hosťa – áno, neformálne vzdelávanie vo firemnej sociálnej sieti môže mať podobu virtuálneho kresla, v ktorom sedí expert na oblasť, o ktorú máme záujem. Klasickým príkladom je zavedenie nového produktu do portfólia spoločnosti. Zamestnanec dostal formalizovaný tréning, no napriek tomu je veľmi vhodné, keď sa môže zapojiť do diskusie s produktovým manažérom, ktorý celý produkt navrhol. 

Príkladov z praxe je určite omnoho viac. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte do diskusie k tomuto článku a pridáte svoje praktické skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a jeho digitálnou formou vo vašej spoločnosti. Nebojme sa zostať v oblasti vzdelávania ako malé deti, ktoré sú fascinované a stále si kladú otázky, ktoré rozvíjajú ich poznanie. Pýtajme sa a učme sa tak, ako je nám to prirodzené. A zároveň sa nebojme podeliť s našimi vedomosťami a skúsenosťami. 

Aj digitálne technológie podporujú neformálne vzdelávanie

Citát na záver

Gabriel Laub, český esejista a publicista sa vyjadril, že:

„Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; vzdelanie čím ďalej tým viac práce.“

Ja iba dodám, že druhú časť jeho citátu chápem ako výzvu – uchopme technológie správne, aby bolo neformálne učenie sa jednoduchšie a ľahšie… 


Ak sa vám článok páčil a chceli by ste vedieť, keď vyjde nový článok o digitálnom vzdelávaní, prihláste sa na odber noviniek blogu 😉