Veľa ľudí si myslí, že neformálne vzdelávanie je predsa „prirodzené“ a nie je mu potrebné venovať veľkú pozornosť. A ak aj áno, tak skôr v bežnom živote, ako vo firme. A predsa neformálnosť vo firemnom vzdelávaní môže prinášať veľa pozitív.