Zopár tipov pre učiteľov, ako využiť online vzdelávanie + existujúce dostupné nástroje. 


My v e-learnmedia sa zaoberáme digitálnym vzdelávaním (alebo e-learningom) a zameriavame sa na firemné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Avšak niektoré princípy digitálneho vzdelávania a niektoré online nástroje sú použiteľné aj pre školské prostredia. Zvlášť teraz, keď sme nútení pohybovať sa najmä vo virtuálnom svete.

Takže tento článok je primárne určený učiteľom. Snažili sme sa zosumarizovať nástroje a postupy, ktoré by mohli byť nápomocné v tejto situácii. Ak poznáte iné, budeme radi, keď sa o ne podelíte s nami v komentároch.


V posledných týždňoch sa toho veľa zmenilo. Zásadnou vecou je, že trávime oveľa viac času doma, nechodí sa do práce (ten, kto nemusí) a nechodí sa ani do školy. U nás doma sú dve učiteľky (mama a sestra), takže som sem-tam zachytila, ako sa vysporadúvajú s touto situáciou. 

Zabehnutý systém sa zmenil zo dňa na deň a aj ony spolu so svojimi kolegyňami a kolegami museli nájsť prijateľný spôsob, ako ďalej učiť. Znamenalo to hodiny telefonátov a desiatky mailov, kde sa dohadovali na systéme, akým budú fungovať. Robili prieskum možných nástrojov, ktoré sa dajú využiť na komunikáciu a vyučovanie na diaľku.

 Takže ako to teda prebieha? 

Model fungovania

Dalo by sa povedať, že teraz fungujú školy (aspoň tie, o ktorých viem) v tzv. modeli flipped classroom (prekl. obrátená trieda/hodina). Teda teóriu si žiaci naštudujú doma sami z učebnice alebo zo zdrojov, ktoré im pripravia učitelia. 

Následne žiaci pracujú na zadaní, ktoré je praktickou aplikáciou teórie. Toto by sa v modeli flipped classroom dialo v škole na hodine. Učiteľ v takom prípade pôsobí ako facilitátor a dovysvetlí nejasnosti, overí úlohami, či učivo žiaci pochopili atď. Aj toto sa dnes deje doma. Žiaci pracujú na úlohách samostatne. Avšak učiteľ je im (aj celý deň) k dispozícii na konzultáciu, ak je to potrebné.

Tu je niečo nové, čo sa musia naučiť žiaci: Pýtať sa, keď niečo nevedia. Zo svojich školských čias si pamätám, že pýtanie sa na hodine nebolo „cool“. Dokonca ani odpovedanie na otázky učiteľa nie… Spätne to nedáva veľký zmysel, ale taký je život…

Digitálne/virtuálne nástroje

V rámci digitálnych nástrojov je predpoklad, že učitelia aj deti majú prístup k počítaču (alebo aspoň k tabletu) a k internetu. Dnes by to malo platiť pre väčšinu detí.

Samozrejme sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v inej situácii, a tým pádom tieto digitálne nástroje/riešenia nie sú odpoveďou na aktuálnu situáciu. Sú učitelia, ktorí svojim žiakom doručujú fyzické zadania do schránky.

Komunikácia so žiakmi

Oficiálnu komunikáciu so žiakmi zabezpečuje platforma EduPage, prípadne pre školy, ktoré ju nemajú, sú to maily. Väčšina škôl (možno aj všetky) majú školské e-maily pre všetkých žiakov. Otázne je, nakoľko o nich žiaci vedia a ako ich používajú.

No a na konzultácie môžu slúžiť rôzne nástroje: 

 • E-mail – to je na tento účel trocha zdĺhavé riešenie.
 • Telefón – máte k dispozícii len zvuk, čo môže byť v určitých prípadoch nevýhoda, ale dnes má k telefónu prístup takmer každý, čiže aj to je riešenie.
 • Messenger, WhatsApp, Instagram – cez tieto sociálne siete sa dá chatovať, aj (video)telefonovať – a šanca je, že staršie deti aspoň niečo z tohto majú nainštalované.
 • Skype – viete chatovať, (video)telefonovať a zároveň zdieľať obrazovku počítača.
 • Zoom – platforma, ktorá je určená na virtuálne stretnutia. Viete si naplánovať virtuálne stretnutie, zdieľať zvuk, video, obrazovku atď. Licencia, ktorá je zadarmo má nejaké obmedzenia – aj čo sa týka počtu účastníkov aj času (ale ten by mal byť max. 40 minút na jedno stretnutie, čo je akoby 1 školská hodina).
 • Microsoft Teams – niektoré školy majú možno k dispozícii túto súčasť balíka Office 365. V rámci nej viete chatovať, ale zároveň si nastaviť termín stretnutia, viete zdieľať zvuk, obraz, aj obrazovku počítača. Ak majú licencie Teams len učitelia, viete vytvoriť stretnutie aj pre ľudí, ktorí licencie nemajú. Jednoducho s nimi zdieľate odkaz a oni sa budú môcť pripojiť. Je teraz nejaká iniciatíva, kvôli COVID-19, kde by malo byť možné získať Teams zadarmo.

Teória na naštudovanie

Ako som spomínala vyššie, teraz je štúdium teórie najmä na žiakoch/študentoch. Okrem klasickej učebnice a materiálu, je na internete k dispozícii spracovaného veľa zaujímavého obsahu:

 • Zborovňa – sú tu rôzne zdroje pre učiteľov, aj na štandardné dni. Prezentácie, materiály, písomky alebo hry, ktoré niekto pripravil a daju sa znova použiť. Tu viem len, že sestra dostala k tomuto portálu prihlasovacie údaje pri nástupe do školy. Takže, ak sem prístup nemáte, skúste sa opýtať kolegov alebo riaditeľa.
 • YouTube – je najväčší agregát vzdelávacieho obsahu na svete (okrem iného). Nájdete tam zaujímavé kanály, ako:
  • Daniel Hevier (alá Chymeros) – nejaké zdroje najmä ohľadom literatúry. Možno to bude zrovna zapadať do vyučovacích osnov.
  • Dejepis inak – rôzne historické aj spoločenské témy.
  • Luk b – 3B – je tu len zopár videí pre tretiakov (odkaz je na prvé video). A vyzerá to tak, že videá vznikli práve teraz v čase krízy, čiže je to aj pekný príklad toho, ako sa dá rýchlo nahrať a posunúť vzdelávanie do sveta – alebo aspoň k žiakom.
  • Iné – skúste zadať do vyhľadávacieho políčka tému, ktorá by vás zaujímala a možno nájdete aj k nej použiteľné zdroje. 
  • Váš vlastný obsah – ak sa cítite na to, že by ste si nahrali vlastné video, ale nie ste si istí, či ho chcete šíriť verejne do sveta, YouTube má možnosť nastaviť video ako súkromné – teda ho nenájde nikto vyhľadávaním. Pozrie si ho len ten, kto k nemu má konkrétny odkaz (ktorý pošlete vy).
   Tip: Iniciatíva Zmudri.sk v blízkom čase plánuje pomôcť učiteľom s tvorbou videoobsahu. Viac v ich facebookovom poste:Tip 2: Aj my prinesieme tipy, ako tvoriť vlastný obsah rýchlo, medzi iným aj videoobsah – nájdete ho na našej stránke s ukážkovým obsahom.
 • slovencina.eu – zdroje k slovenskému jazyku a literatúre – diktáty, testy, cvičenia atď.
 • Planéta vedomostí – online kurzy pre množstvo predmetov, zvlášť prírodovedné predmety. Myslím, že na prezeranie materiálov netreba nič špeciálne – aspoň teda ja som si zopár kurzov pozrela bez problémov. Ak by ste z toho chceli mať nejaké vyhodnotenie ohľadom toho, ako si počínali žiaci, na to by tam museli byť zaregistrovaní. Nepátrala som po tom, čo je na to potrebné. Na výučbu a samostatné precvičenie to úplne stačí.
 • Viki – nový vzdelávací portál podľa toho, čo píše živé. Na prvý pohľad vyzerajú vzdelávacie materiály rovnako ako vo vyššie uvedenej Planéte vedomostí. A predpokladám, že systém používania je rovnaký. Na prezretie sa materiály dajú spustiť bez problémov.
 • Fenomény sveta – portál, na ktorom sú náučné dokumentárne filmy a k nim aj rôzne cvičenia. Dokumenty (myslím, že všetky) sú zo stanice BBC, čiže v anglickom jazyku, ale so slovenskými titulkami. Za normálnych okolností je táto služba platená, ale v čase koronavírusu môžete využiť aj tento zdroj:
 • Kozmix.sk – toto by mal byť vzdelávací portál pre prvý stupeň. O odomknutí (rovnako, ako v prípade Fenoménov sveta informoval Edulab (asi sa oplatí sledovať ich Facebook). Tu je príslušný post s inštrukciami:
 • bezkriedy.sk – portál, na ktorom sa nachádzajú učebné materiály a pomôcky pre žiakov. Je potrebné sa tam zaregistrovať. Niektoré školy prístup mali od začiatku. V prípade, že to tak nebolo, máte v čase krízy možnosť registrovať sa na portál aj bez toho. Len choďte na políčko registrácia a potom vás to už ďalej navedie, čo máte robiť.
 • zavretaskola.sk – najskôr existovala facebooková skupina, kde návody a materiály môžu pridávať rodičia aj učitelia. Dnes vznikla aj príslušná stránka.
 • Elektronické učebnice a pracovné zošity – viaceré vydavateľstvá poskytli učebnice elektronicky, aby sa mali žiaci z čoho učiť – napr. EXPOL PEDAGOGIKA alebo RAABE. Ak používate učebnice z iného vydavateľstva, skúste sa pozrieť na ich stránky, prípadne sociálne siete, či tiež nepristúpili k podobnému riešeniu.
 • Vaše vlastné materiály – na prípravu vlastných materiálov viete využiť klasické možnosti, akými sú textové editory alebo PowerPoint, resp. jeho alternatívy. Viete však použiť aj Google dokumenty, kde si viete vytvoriť prezentácie, dokumenty a tabuľky, ktoré následne môžete zdieľať so žiakmi. Výhodou je, že nepotrebujete žiadny špeciálny nástroj inštalovať, všetko je na internete – aj pre vás na výrobu a aj pre žiakov na prezeranie.

Úlohy na vypracovanie

Aj v rámci vyššie uvedených zdrojov sa okrem odovzdávania vedomostí nachádzajú rozličné cvičenia, úlohy aj interaktívne zadania.

Tu je zopár ďalších príkladov zameraných na cvičenie/testovanie:

 • Program Alf – testy – ako iné portály, aj toto funguje na báze prihlasovania, keď chcete mať nejaké výsledky k dispozícii. Ale na zadanie testu a dajme tomu, aby vám žiaci poslali úspešný výsledok (napr. cez foto) to úplne stačí. 
 • Eduportal.sk – sú interaktívne testy, ktoré vyhodnotí počítač. Dobré na precvičenie.
 • Vlastné testy – testy si viete vytvoriť napríklad aj cez Google formulár. Ako tvorca potrebujete mať k dispozícii Google konto, ktoré sa dá zriadiť zadarmo, a ak používate na posielanie mailov Gmail, tak to je zároveň aj vaše Google konto. 

Samozrejme, viete vždy napísať zadanie na papier, odfotiť ho mobilom a poslať mailom. Aj keď je to najmenej digitálny spôsob, stále je účinný. Treba však počítať s tým, že žiaci si vaše úlohy nemajú ako doma vytlačiť. 

Kontrola úloh

Ak nemáte systém, ktorý by umožňoval zapísať žiakom úlohy jednotlivo a priradiť im testovacie úlohy (ako je to napr. v prípade Programu Alf, Planéty vedomostí, Viki, Fenoménov sveta atď.), nezostáva vám iné, ako odpovede kontrolovať ručne-stručne. Čo samozrejme v škole nie je nič nové. 

V prípade, že sa rozhodnete použiť Google formulár na vytvorenie kvízu, budete mať lepší prehľad o tom, kto ako odpovedal a získate aj štatistiku o jednotlivých otázkach ako takých – kde žiaci najviac robili chyby a pod. Mali by ste si tam vedieť určiť aj hodnotiace kritériá, aby sa test vyhodnotil automaticky. 

Aby ste vedeli, kto vyplnil úlohu, môžete vyžadovať e-mailovú adresu, ale dá sa to aj bez toho. Skrátka dajte ako otázku vyplnenie mena a formulár zdieľajte cez odkaz.

Hodnotenie

Hodnotenie je zatiaľ vec, ktorá sa v mnohých prípadoch odkladá na neskôr. V klasickom režime sa však dajú hodnotiť veci, ktoré by mali tak či tak vypracovať žiaci doma – projekty, prezentácie atď. 

Veľkým otáznikom je, ako by sa hodnotili písomky alebo ústne odpovede. Je to hlavne z dôvodu, že chcete naozaj ohodnotiť žiaka, ale nemáte nástroj, aby ste skontrolovali, že mu nikto nepomáha. 

Ohlasy žiakov

Prekvapivo, po dvoch týždňoch by sa väčšina žiakov rada vrátila do školy. Asi to nebude kvôli škole, ale skôr kvôli kamarátom a spoločným zážitkom 🙂 Tí, ktorí by kvôli škole radi vrátili, sú deviataci, ktorých čakajú prijímačky na stredné školy. 

Ale má to aj svoje výhody. Starším žiakom sa páči, že si môžu čas zorganizovať do istej miery podľa seba. A maličkým žiakom sa vraj takéto vyučovanie páči, lebo môžu pracovať na počítači. Uvidíme ako dlho im takáto motivácia vydrží 🙂

Každopádne držíme všetkým palce.

Ohlasy rodičov

Ohlasy rodičov veľkej miery závisia od ich vlastnej pracovnej náplne, od veku detí a iných povinností a okolností. 

Realitou je, že prváčikovi sa rodičia musia venovať podstatne viac, ako druhostupniarovi, či nebodaj stredoškolákovi. To popri svojej vlastnej robote a domácich povinnostiach môže byť neúnosné. 

Preto sa učitelia (tí, o ktorých viem) snažia deti nepreťažovať a nedávajú im veci navyše od toho, čo by prebrali na hodine. Dokonca tempo zvoľnili. 

Rodičom patrí aj veľká vďaka, lebo do určitej miery suplujú učiteľov a aj napriek ich náročnej situácii to zvládajú výborne. Aspoň tak som počula doma 😉

Všetko sa dá, keď sa chce

Naše školstvo je dlhodobo vnímané, ako finančne poddimenzované. Reforma školstva vyzerá obyčajne ako nedosiahnuteľný cieľ, pretože je to príliš veľký moloch na to, aby niekto zmenil jeho smer. 

Ale stačia dva týždne na to, aby sa školstvo posunulo míľovými krokmi dopredu. Učitelia sú schopní ľudia, ktorí majú radi vzdelávanie (väčšina určite). Takže sú ochotní sa naučiť nové veci. A žiaci sú nadšení tým, že sa viac používajú technológie, ktoré sú im také blízke.

Neznamená to ale, že keď to učitelia a školy zvládajú v čase krízy s obmedzenými zdrojmi, bude to tak naveky. Takto pracovať sa dá len dočasne.

Znamená to však, že potenciál tam je, len ho často nechávame nevyužitý.


Ak sa vám tento článok páčil alebo vám pomohol, sme radi. Veľa podobných tu nebýva, ale ak by vás zaujímali iné články z oblasti digitálneho vzdelávania, tak sa môžete prihlásiť na odber noviniek nášho blogu 🙂