Veľa sme na tomto blogu, v podcaste alebo aj na našich školeniach rozprávali o tom, že základ pri tvorbe e-learningových kurzov tvorí biznis cieľ. Metóda, ktorú radi používame sa volá Action mapping podľa Cathy Moore. 

Ale naozaj si vždy potrebujeme určiť biznis cieľ? (Ak hovoríme o firemnom vzdelávaní.)

Kedy potrebujeme biznis cieľ?

Vždy, keď ľuďom prikazujeme sa niečo učiť.

Je to preto, lebo nechceme plytvať časom zamestnancov a ani naším vlastným časom. Z tohto dôvodu čokoľvek, čo ľuďom prikazujeme, by malo súvisieť s podporou firmy.

Kedy biznis cieľ nepotrebujeme?

Pri doplnkovom vzdelávaní a rozvoji kompetencií, ktoré priamo nesúvisia s výkonom pracovnej činnosti. 

Je pravdepodobné, že aj toto doplnkové vzdelávanie väčšinou vzdialene podporuje biznisové ciele. Napr. také komunikačné zručnosti sú všeobecná téma, ale určite prospeje zamestnancom, ktorí sa rozprávajú so zákazníkmi, aby sa v tejto oblasti rozvíjali. A takisto ak sa zlepší interná komunikácia, tiež vďaka tomu môžeme predísť nedorozumeniam a dotiahnuť projekty rýchlejšie do úspešného konca. Preto väčšina doplnkového vzdelávania podobným spôsobom podporuje biznisové ciele firmy.

No a potom sú firmy, ktoré svojim zamestnancom poskytujú doplnkové vzdelávanie v podobe rôznych knižníc vzdelávania (ako napríklad LinkedIn Learning alebo Seduo), ktoré nie sú obmedzené. Teda je možné, že účtovník sa môže vzdelávať v tvorbe videí alebo v kreatívnom písaní. Toto priamo nesúvisí s jeho pracovnou náplňou a teda nepodporuje biznis ciele firmy. Dokonca by sa dalo povedať, že ľudia „strácajú čas“ tým, že sa venujú mimopracovným aktivitám. Na druhej strane, hovoríme o vzdelávaní dospelých a v dobrom pracovnom prostredí si ľudia prednostne volia vzdelávanie, ktoré im pomáha pri výkone ich pracovnej činnosti. A následne si vedia správne zadeliť čas, aj keď sa vzdelávajú v inej oblasti. 

A čo vzdelávanie povinné zo zákona?

Takéto vzdelávanie ľuďom prikazujeme, ale úplne sme si ho nezvolili. Ako pristúpiť k cieľu pri takomto e-learningu?

Pri tomto druhu vzdelávania je jasným biznis cieľom neprísť o peniaze, reputáciu, zdravie, životy a pod. To znamená, že potrebujeme, aby zamestnanci predsalen dodržiavali určité pravidlá, ktoré diktuje zákon. A to je náš biznis cieľ – aby sa ľudia správali zodpovedne a podľa pravidiel. Inak hrozí pokuta, alebo pri BOZP aj pracovný úraz. 

A nakoniec, compliance témy nie sú také odstrašujúce, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať 😉 Viac som o tom písala v článku Compliance e-learning je najlepší zo všetkých.

Záver

Vo firemnom vzdelávaní biznis cieľ väčšinou potrebujeme. Zvlášť, keď ľuďom prikazujeme, že sa majú danú tému učiť. Možno to znie ako nepríjemná povinnosť, ale pravdou je, že určenie tohto cieľa nám pomôže, aby sme do kurzu dali len to, čo treba. Takto ušetríme kopu času a nervov všetkým ľuďom, ktorí budú naše kurzy študovať.


Ak chcete vedieť, kedy sa na tomto blogu objaví ďalší článok, najistejšie je prihlásiť sa na odber noviniek 🙂