Na pohľad dva úplne odlišné svety spája jedna myšlienka.