Vzdelaný zamestnanec má pre firmu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom dokáže flexibilne reagovať na zmeny a dokáže byť výkonnejší. Čoraz viac začína byť rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca aj jeho celkový osobnostný rozvoj.