O neformálnom vzdelávaní sa hovorí už niekoľko desaťročí. No až teraz máme k dispozícii technológie, ktoré umožňujú jeho efektívne využitie.