Praktická ukážka použitia gamifikácie v kurze Digit@l, ktorý sme robili pre Allianz – Slovenskú poisťovňu.