Táto veta zaznela niekoľkokrát na konferencii Learn & Tech 2020 z úst ľudí, ktorí sa museli na začiatku roka popasovať s neplánovanou digitalizáciou.