Všade sa stále hovorí a píše o výkonnosti zamestnancov a o jej efektívnom riadení. Čo to ale je? Čo vlastne od našich zamestnancov chceme? A vieme to od nich aj získať?