V Articulate Storyline nie je štandardne možné nastaviť, aby nám hrala kontinuálne hudba počas celého e-learningového kurzu. Dá sa to však spraviť neštandardne 😉