Návod, ako si vytvoriť jednoduchú interakciu v Articulate Storyline, a čo sa vlastne za interakciami skrýva.