V poslednom čase sa slová millenial, mileniál, dieťa milénia a pod. objavujú stále častejšie v takmer všetkých oblastiach života. Či už sa hovorí o pracovnej morálke, o učení sa, o používaní technológií alebo o trávení voľného času. Prečo sú iní?