LMS platformy na mieru | e-learnmedia.sk

LMS platformy na mieru

Výber LMS platformy pre manažment firemného vzdelávania nie je jednoduchý. Existuje množstvo dodávateľov preferujúcich svoju platformu. V e-learnmedia si veľmi dobre uvedomujeme, že každá organizácia má vlastné požiadavky na vzdelávanie zamestnancov, využíva iné formy a iné postupy. Neexistuje univerzálny LMS, ktorý by zastrešil potreby všetkých. Preto spolupracujeme s viacero dodávateľmi, v prípade potreby LMS upravujeme na mieru a snažíme sa vždy zostaviť to najoptimálnejšie riešenie.

Služby » LMS platformy na mieru

S čím vám vieme pomôcť?

Zabudnite na nekonečné Excel tabuľky a ručné spracovanie dát. Pomôžeme vám s digitalizáciou manažmentu vzdelávania, rozvoja talentov, spolupráce a s automatizáciou úloh pri správe školení. 

 

  • LMS portály - Prehľadne spravujte vzdelávanie, od plánovania až po reporting, pre všetkých zamestnancov. Uľahčia, zjednodušia a sprehľadnia celý proces vzdelávania pre administrátorov, trénerov, manažment aj samotných zamestnancov. 
  • LXP platformy - Pomôžu s angažovanosťou, spoluprácou a zdieľaním "best practices" medzi zamestnancami navzájom.
  • TXP platformy podporia rozvoj ich talentu, napĺňanie kompetencií, cieľov aj realizáciou pravidelných hodnotení.

 

Prepojenie všetkých platforiem na organizačné systémy je dnes bežnou samozrejmosťou. 

 

Máme 20 ročné skúsenosti s implementáciami v rôznych spoločnostiach a odvetviach. Preto dobre vieme, že žiadna platforma nedokáže zastrešiť potreby všetkých. Našou filozofiou je, pracovať s rôznymi systémami od rôznych dodávateľov a navrhnúť vám práve to riešenie, ktoré najlepšie naplní vaše požiadavky. 

 

Ako bude prebiehať naša spolupráca?

  • Najskôr spoločne dôkladne zanalyzujeme vaše potreby, procesy, vzdelávacie a biznis požiadavky. 
  • Pripravíme ukážku riešenia, ktoré bude najvhodnejšie napĺňať vaše predstavy. 
  • Spoločne si ho predstavíme na live deme a budeme sa o ňom rozprávať. Chceme, aby ste videli, ako bude vyzerať váš budúci vzdelávací portál, akým spôsobom odpovie na vaše potreby, aké budú jeho možnosti, a v neposlednom rade, ako vie podporiť váš rast dnes alebo v budúcnosti. 
  • Na základe vašich pripomienok pripravíme návrh riešenia a môžeme sa pustiť do implementácie. 
  • V rámci implementácie sa vám bude venovať náš skúsený tím od začiatku až po odovzdanie a podporu po spustení projektu. 

 

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväznú konzultáciu

e-learning portál

Mohlo by vás zaujímať

Späť na riešenia
Hore

Pravidlá používania cookies

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú tzv. cookies. Cookies môžu byť prepojené na osobné údaje, preto by sme vás chceli informovať, ako ich spracovávame. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Čo sú to cookies?

Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365 sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.