Cisco Webex - kolaboratívne nástroje | e-learnmedia.sk

Pre správne fungovanie nášho webu využívame cookies. Rovnako ich využívame pre analýzu návštevnosti našich stránok. Informácie o tom zdieľame s našimi partnermi pre analýzy. Viac informácií sa dozviete v našich pravidlách používania cookies.

Akceptujem

Kolaboratívne nástroje - Cisco Webex

Ak potrebujete organizovať firemné online stretnutia, online školenia, webináre či online prezentácie a hľadáte bezpečnú a stabilnú platformu, máme pre vás Cisco Webex. Cisco Webex je svetovým lídrom medzi kolaboratívnymi nástrojmi pre podniky, ale aj štátne organizácie a organizácie s potrebou vysokého zabezpečenia online komunikácie. Doplnený hardvérovým vybavením, analytikou a praktickými funkciami podporujúcimi vašu online spoluprácu.

Produkty a služby » Kolaboratívne nástroje - Cisco Webex

Inteligentné funkcie pre bezproblémovú spoluprácu

Spolupracujte prirodzenejšie a ľudskejšie vďaka gestám a reakciám publika

 

  • Už nemusíte hľadať emoji pre smiech, tlieskanie, palec hore/dolu a iné. Webex dokáže vnímať vaše gestá priamo počas video chat-u a premietne ich do emoji namiesto vás.

 

Využite celý priestor na vtiahnutie do deja

 

  • Vašu prezentáciu alebo zdieľanú obrazovku môžete použiť ako pozadie vášho vysielania. Dosiahnete tak prirodzenejší prejav a zážitok vašich účastníkov.

 

Buďte si bližšie a buďte efektívnejší

 

  • Vďaka umelej inteligencii teraz Webex zobrazuje najdôležitejšie správy vždy ako prvé v poradí. Nastaviť si môžete viac rozložení a šablón pre rôzne druhy online spolupráce tak, aby ste komunikovali vždy čo najviac prirodzene a efektívne.

 

Prezentujte bez rušenia ako profesionáli

 

  • Webex pri zázname zvuku sníma aj okolie a automaticky odstraňuje šum a vylepšuje hovorené slovo – účastníci už nikdy nebudú počuť rušivé zvuky z pozadia ako je ťukanie do klávesnice, deti, vášho psa a mnohé iné.

 

Multijazyčne aj bez tlmočníka

 

  • Pri spolupráci a online vysielaní do viac krajín môžete využiť asistenta pre automatické tlmočenia do 10 svetových jazykov.

 

Dva módy

 

  • Event mód so živými prekladmi, zázemím pre prezentujúcich, rôznymi usporiadaniami, otázkami a odpoveďami alebo rozdelením práce do oddelených skupín.
  • Webcast mód s vysielaním živých správ, zobrazovaním promo videí alebo s feedbackom cez chat.

 

Dokonalá analytika

 

  • vám umožní odhaliť, ako počas online meetingov a prezentácií reagoval váš tím, ako pracovali s Webexom, alebo napríklad či ho mali len na pozadí a pracovali v inej aplikácií. Široké spektrum grafov a vyhodnotení vám dá ucelený prehľad o priebehu vašej spolupráce.

 

 

Hardvérová podpora

Maximalizujte kvalitu a stabilitu, nechajte vyniknúť intuitívne funkcie Cisco zariadení

 

  • všade tam, kde potrebujete zabezpečiť 100% kvalitu, stabilitu a neprelomiteľnosť spojenia. Využiť môžete zariadenia pre prezentovanie, panely, automatické reproduktory so sledovaním hovoriaceho, profesionálne kamery s automatickým sledovaním prezentujúceho, mikrofóny, kodeky a zariadenia pre mixovanie a spracovanie rôznych vstupov do rôznych výstupov pre dokonalé zabezpečenia každej konferencie, stretnutia alebo online podujatia.

 

Viac o zariadeniach nájdete na stránkach https://hardware.webex.com/devices/

 

 

Zabezpečenie a súkromie

- Bezpečná end-to-end enkrypcia komunikácie
- Granulárna kontrola pre používateľov a zdieľaný obsah
- Etické bariéry pre zamedzenie konfliktu záujmov

Cisco Webex

Cisco Webex vám odporúčame, ak:

Mohlo by vás zaujímať

Späť na produkty
Hore

Pravidlá používania cookies

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú tzv. cookies. Cookies môžu byť prepojené na osobné údaje, preto by sme vás chceli informovať, ako ich spracovávame. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Čo sú to cookies?

Cookies je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do vášho webového prehliadača, ktorý ho ukladá na vašom zariadení (napr. v počítači, tablete, mobile). Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku. Súbory cookies sú tak malé, že nezaberú takmer žiadne miesto vo vašom zariadení, nespomaľujú vaše pripojenie na Internet ani ich používanie nezaťaží objem prenášaných dát.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré vás osobne identifikujú, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

Aké cookies existujú?

Cookies poznáme buď ako „trvalé“ súbory cookies alebo súbory „dočasné“. Trvalý súbor cookie bude uložený vo vašom webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu uplynutia jeho platnosti. Dočasný súbor cookie sa vymaže automaticky, ak zatvoríte webový prehliadač. Všetky súbory cookies môžete v prehliadači vymazať aj sami kedykoľvek to budete chcieť. Zároveň môžete v nastavení prehliadača vypnúť používanie cookies.

Aké cookies používame?

Na našich stránkach používame nasledujúce typy cookies:

Súhlas a správa súborov cookies

Na využívanie niektorých cookies potrebujeme váš súhlas tak, ako ste si mohli prečítať v predchádzajúcej časti. Váš súhlas ste nám mohli udeliť pri prvej návšteve našich webových stránok. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vo vašom prehliadači alebo zariadení kedykoľvek vymazať alebo zmeniť nastavenie prehliadača v súvislosti s využívaním cookies.

Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Aktuálne návody, ako spravovať cookies v najpoužívanejších prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch (niektoré sú v anglickom jazyku): Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge

Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia cookies sa vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo fungovať správne alebo môžu byť úplne neprístupné.

Okrem pravidiel používania cookies sa riadime pravidlami ochrany osobných údajov, o ktorých si môžete prečítať viac na tejto stránke.Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365 sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.